Vacatures

Het Marnix College is een open, oecumenische school waar leerlingen welkom zijn, ongeacht hun achtergrond en levensovertuiging. Het Marnix College is er op gericht leerlingen zo op te leiden dat zij een positieve bijdrage kunnen leveren aan de wereld van morgen. De school biedt ca. 1400 leerlingen op de mavo, de (tweetalige) havo, het (tweetalig) atheneum en het gymnasium inspirerend onderwijs met een academische en internationale inslag. Onze leerlingen verlaten de school met een waardevol diploma en een flinke hoeveelheid kennis, maar ook met waardevolle vaardigheden in hun bagage. We zorgen ervoor dat onze leerlingen in staat zijn tot zelfreflectie, dat ze zichzelf durven te laten zien, zelfredzaam en veerkrachtig zijn en wij leren ze samen te werken en samen te leven.
 
Het onderwijsaanbod op het Marnix College is breed en divers. Leerlingen nemen deel aan masterclasses, projectonderwijs en hebben veel keuzemogelijkheden. De school heeft een uitgebreid aanbod op het gebied van kunst en cultuur en stimuleert leerlingen actief deel te nemen aan activiteiten buiten de les en buiten de school.
 
Met ingang van 1 augustus 2022 zijn wij op zoek naar enthousiaste en talentvolle docenten:
Engels, tweedegraads bevoegd, ca. 1,0 fte (0,4 fte vervanging en 0,6 fte regulier)
Biologie, eerstegraads bevoegd, ca. 1,0 fte (0,5 fte vervanging en 0,5 fte regulier, ook tweetalig)
Technologie, tweedegraads bevoegd, ca. 0,4 fte
 
Jouw profiel
Je beschikt over de gewenste onderwijsbevoegdheid en hebt een sterke pedagogische inslag. Je kunt leerlingen motiveren en streeft ernaar met je leerlingen tot goede resultaten te komen. Je kunt goed samenwerken en bent ICT-vaardig. 
 
Wat hebben wij te bieden
Een uitdagende en afwisselende functie en een goed begeleidingstraject voor nieuwe docenten op onze school. Daarnaast bieden wij aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden uit de cao-vo waaronder een eindejaarsuitkering, vakantiegeld en individueel keuze budget dat op diverse manieren in te zetten is.
 
Verdere informatie
Heb je interesse in de functie, maak dan je belangstelling kenbaar door een motivatiebrief en cv uiterlijk vrijdag 3 juni te mailen naar vacature@marnixcollege.nl. De gespreksrondes vinden plaats op donderdag 9 juni (technologie), dinsdag 14 juni (Engels) en woensdag 15 juni (biologie).