SOVA-training

Het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) in Ede biedt een SOVA training voor jongeren van 12 tot 16 jaar.

‘De jongeren die aan deze training meedoen hebben vaak moeite om goed voor zichzelf op te komen. Dat betekent dat ze het bijvoorbeeld lastig vinden om hun grenzen aan te geven of om hun gevoel te uiten. De meeste jongeren hebben meer of minder last van een negatief zelfbeeld.’

Praktische handvatten

De training bestaat uit 10 bijeenkomsten die elk een bepaald thema hebben, zoals praatje beginnen, nee-zeggen, grenzen aangeven of samenwerken. Er wordt gewerkt met een cursusmap. De jongeren krijgen praktische handvatten waarmee ze tijdens de bijeenkomst met elkaar kunnen oefenen, maar het is ook de bedoeling om buiten de bijeenkomsten om te oefenen, zoals op school en thuis. Hierbij horen ook schrijfopdrachten.

‘Het gaat in de training echt om dóen in plaats van alleen maar praten. Het is mooi om te zien hoe de jongeren succeservaringen opdoen en dat daardoor hun zelfbeeld groeit. Ze vinden het fijn om herkenning bij elkaar te vinden. Het gevoel van isolatie en eenzaamheid dat ze soms ervaren, gaat hierdoor weg’.

Wat de begeleiders vaak zien in de training is dat jongeren last hebben van storende gedachten. Ze werken dan aan de hand van een methode die helpt om deze gedachten om te zetten in een meer helpende gedachten. Het gaat er dan om dat een gevoel niet te veranderen is, maar een gedachte die voorafgaat aan dat gevoel, wél. Op deze gedachte kun je invloed hebben. Jongeren die dit proces snappen, behalen vaak ook het meeste resultaat.

‘Na afloop van de training volgt met elke jongere en zijn of haar ouders een eindgesprek. Vaak krijgen we dan te horen dat de meesten het in het begin best spannend vonden om mee te doen, maar dat ze blij zijn dat ze het tóch hebben gedaan. Ze voelen zich sterker en hebben een meer realistisch zelfbeeld.

Wij horen vaak dat  ze het leuk hebben gehad. Het is ook echt niet alleen maar serieus hoor, er wordt heel veel gelachen tijdens de training! Een mooie uitspraak die we vaak horen is ‘In deze groep kon ik mezelf zijn’. Hoe mooi is dat?!’

Meer weten?

Heeft u een kind of ben jezelf tussen de 12 en 16 jaar en je zit op het voortgezet onderwijs, en je zou ook willen leren om je  in sociale contacten wat prettiger te voelen? En je zou wel wat handvatten kunnen gebruiken om te groeien in zelfvertrouwen? Neem dan contact op met Suzan Bokdam S.Bokdam@marnixcollege.nl of direct met het CJG Ede