Even voorstellen

Berry Fluit, Bernice Schutte en Rick van Weert

vlnr Berry Fluit, Bernice Schutte, Rick van Weert

Berry Fluit

Nieuw maar niet nieuw. Afgelopen schooljaar nam mijn voorganger afscheid van het Marnix en heb ik de mooie kans gekregen hem op te volgen. Met ruim 20 jaar werkervaring in verschillende functies bij het Marnix College ben ik weliswaar nieuw als hoofd bedrijfsvoering maar eigenlijk niet echt nieuw te noemen. In de afgelopen jaren heb ik het Marnix niet alleen als medewerker maar ook als ouder van een Marnix leerling kunnen ervaren. Goed om ook op die manier van dichtbij mee te mogen maken wat er voor onze leerlingen gedaan wordt. Genoeg over mijzelf, er zijn veel meer mensen betrokken bij de bedrijfsvoering. Zij maken het elke dag weer mogelijk dat ons onderwijs plaats kan vinden. Met dit mooie team van onderwijs ondersteunend personeel mag ik “Samen school maken”.

Bernice Schutte

Het Marnix zwaaide voor de zomer afdelingsleider havo bovenbouw Hille Wijnen uit. Na zijn 40 jaar inzet voor de Padbergmavo en voor het Marnix College. Hoe treed ik als opvolger in zijn sporen? In elk geval met 30 jaar onderwijservaring als bagage waarvan 20 jaar als teamleider, in alle geledingen van onder- tot bovenbouw en van mavo tot vwo. En als docent beeldende vakken. Voor mij zijn aandacht voor “hoofd, hart en handen” essentieel in opvoeding en onderwijs, ook van bijna volwassenen. Kunnen leren begint vanuit het hart: door verbinding met jezelf (zelfkennis) en verbinding met de mensen en de wereld om je heen. Door onbevooroordeeld te luisteren, door uitwisseling. Goede resultaten bereik en behoud je niet zomaar, zeker in deze tijd waarin jongeren meer dan anderen onzekerheid, stress en druk ervaren. Deze eerste maanden zijn tientallen leerlingen mijn kamer binnengestapt om hun verhaal te doen en vragen te stellen. Samen hebben we de nodige puzzels opgelost met vertrouwen in de verantwoordelijkheid die leerlingen graag nemen mits ze ruimte èn de nodige kaders krijgen. Op dezelfde manier wil ik met mijn havo bovenbouwteam en als lid van de schoolleiding “Samen school maken”. Dat klinkt vertrouwd en zo voelt het voor mij ondertussen ook. Opgetogen fiets ik over de Koeweg van en naar huis, naar Otterlo waar Michiel en ik sinds twee jaar heerlijk wonen.

Rick van Weert

Rick van Weert is met ingang van dit schooljaar afdelingsleider van de tweede en derde klassen havo en vwo. Als geboren en getogen Edenaar én oud-leerling en LO docent van het Marnix een bekend gezicht op deze plek. We vroegen Rick naar zijn plannen met de afdeling. Na ruim 10 jaar te hebben lesgegeven was ik toe aan een nieuwe uitdaging. De afgelopen jaren heb ik al kunnen snuffelen aan deze rol als waarnemend afdelingsleider naast Hille Wijnen in de havo bovenbouw. Sinds dit schooljaar heb ik mijn eigen team: havo en atheneum klas 2 en 3. Binnen de afdeling zijn er twee uitdagingen. De afdeling heeft voor de leerlingen nog onvoldoende eigenheid, iets waar de leerlingen naar uitkijken als ze uit de brugklas komen. Daarnaast zal er extra aandacht zijn voor een vloeiendere overgang naar leerjaar 4. Ik vind het belangrijk dat de leerlingen zich gezien en gehoord voelen. Ze worden door hun mentor en docenten aan het denken gezet over wie ze zijn, waar hun kwaliteiten liggen en wat ze belangrijk vinden, zodat ze goed voorbereid zijn op hun profielkeuze. Ik hoop dat ik aan de hand van mijn persoonlijke aanpak een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van de leerlingen in mijn afdeling, aan mijn collega’s en dat ik samen met de schoolleiding stappen kan maken om het Marnix College verder door te ontwikkelen.