Pesten

Pestbeleid en de coördinator anti-pestbeleid

Wij zijn erg blij met de waardering van onze leerlingen en ouders als het gaat om de sfeer en veiligheid op school. Echter, pesten komt helaas op elke school voor. Het is een illusie om te denken dat we dit kunnen vermijden, maar waar het om gaat is de vraag: wat doe je eraan? We doen de dingen die wat ons betreft gepast en goed zijn.

We hebben als school een solide anti-pestprogramma en -protocol. Het protocol vind je hier. Het bevat richtlijnen bij geconstateerd pestgedrag, zowel in de analoge als in de digitale wereld van de social media. Daarnaast staan er ook voorwaarden en activiteiten in die pesten kunnen voorkomen. Dit protocol is erop gericht om alle volwassenen, het schoolpersoneel en de ouders, en het liefst ook jongeren op de hoogte te brengen van alles wat de school wil doen om een zo veilig mogelijk schoolklimaat te scheppen. Het heeft als belangrijkste doel om het vertrouwen van allen te winnen op een gebied waar nog te vaak wantrouwen overheerst. De acties die we ondernemen zijn niet statisch. Afhankelijk van alle andere ontwikkelingen binnen de school, zal ook het handelen rond pesten zich verder ontwikkelen. In dat geval zal dit protocol aangepast worden.

In klas 1 en 2 zijn er anti-pestprogramma’s. Dit zijn interactieve voorstellingen waarbij leerlingen uitgedaagd worden na te denken over pesten en hoe je daar in je klas en binnen school mee om wilt gaan. Bij het vak Mediawijsheid, klas 2, wordt aan deze thematiek ook aandacht gegeven. Tevens is er een coördinator anti-pestbeleid.

Als gevolg van de aangescherpte wet- en regelgeving op het gebied van het anti-pestbeleid is iedere school verplicht iemand aan te wijzen die de beleidsvorming op dat terrein coördineert. Op het Marnix College is Francina Aalten de coördinator. Zij is bovendien afdelingsleider klas 2, 3 en 4 mavo.

De zorg voor een veilig en een zo pestvrij mogelijk schoolklimaat kan nooit de verantwoordelijkheid van één persoon zijn, maar is een taak van iedereen. Op school spelen, naast de leerlingen zelf, ook de conciërges, vakdocenten, zorgcoördinator en mentoren een belangrijke rol in het creëren en in stand houden van een veilige omgeving. We zijn daarom ook heel blij dat onze leerlingen en ouders de veiligheid en sfeer als zeer positief ervaren. Om goed te kunnen leren, moet je je veilig voelen.

Meer informatie over hoe wij omgaan met pesten?

Wil je meer weten over ons anti-pestbeleid? Neem dan contact op met Francina Aalten, onze coördinator anti-pestbeleid.