Programma van toetsing en afsluiting

Tijdens de middelbare schooltijd krijgen alle leerlingen te maken met het PTO en het PTA. Op deze pagina's wordt uitgelegd waar dit voor staat en wat het inhoudt.
 

Programma van toetsing en afsluiting (PTA):

Is bestemd voor de (voor-)examenklassen en regelt alles voor het schoolexamen:
  • welke onderdelen van het examenprogramma in het schoolexamen worden getoetst
  • de inhoud van de onderdelen van het schoolexamen
  • de wijze waarop het schoolexamen plaatsvindt
Verder is op de examinering het examenreglement van toepassing. Dit kunt u hier vinden.
In het eindexamenjaar ronden de leerlingen ook hun profielwerkstuk (pws) af. De handleiding hiervoor is ook te vinden op de PTA-pagina.
 

Programma van Toetsing Onderbouw (PTO):

Is bestemd voor de onderbouw. Hierin is voor alle vakken opgenomen:
  • de stof voor de toets
  • de vorm van de toets (werkstuk, schriftelijke overhoring, etc.)
  • de weging van de toets
  • het tijdvak waarin de toets wordt afgenomen

In het menu (links) zijn de PTA's en PTO's per leerjaar en opleiding te vinden.