Tutoring

Soms kan de huiswerkbegeleiding niet de hulp bieden die je als leerling wel nodig hebt voor een bepaald vak. Daarom bieden wij naast de reguliere huiswerkbegeleiding een extra service: Tutoring (bijles) door leerlingen uit de bovenbouw.

Wij kunnen je helpen door een match te maken met een bovenbouw-leerling met expertise in een bepaald vak. Als de match is gemaakt, maken jullie samen afspraken over wanneer en waar de tutoring (bijles) plaatsvindt. Er zijn op school meerdere mogelijkheden daarvoor (studiezalen J013, 002, lokaal of aula). Samen zorgen jullie voor een mooi resultaat!      

Aanmelden

Via onderstaande link melden ouder(s)/verzorger(s) je aan voor de tutoring. Daarna volgt de matching.
Het bedrag voor de tutoring bedraagt 8 euro per lesuur. Het kan zijn dat de tutor twee of drie leerlingen tegelijk bijles geeft. Dan komt er 2 euro per leerling per uur bij. De totale kosten per lesuur worden dan door de ouders gedeeld. 
Bijvoorbeeld: de tutor geeft een lesuur bijles aan twee leerlingen. Dan zijn de kosten 10 euro in totaal, oftewel 5 euro per uur per leerling.

De betaling wordt onderling door de tutor en leerling die bijles ontvangt geregeld, middels een Tikkie of contant. Ook wordt er door de tutor en leerling afgesproken hoe vaak de bijles plaatsvindt en voor welke periode.

Meer weten over tutoring? Vraag het Yvonne Koops: y.koops@marnixcollege.nl.

Meld je aan voor tutoring