Taalklas

In de afgelopen jaren is taal op de middelbare school steeds belangrijker geworden. Met ingang van 2014 zijn ook de eisen voor taalvaardigheid omhoog gegaan. 

Een goede voorbereiding op later

In de taalklas wordt vooral gewerkt aan begrijpend lezen en woordenschat. De toelatingscommissie bepaalt, aan de hand van de informatie verkregen van de basisschool, of je moet deelnemen aan de taalklas. Wanneer je in de taalklas geplaatst wordt, krijg je een jaar lang extra ondersteuning op het gebied van taal. Dit gebeurt door een docent Nederlands.