Dyslexiebegeleiding

Lezen, schrijven en studeren kun je leren, maar als je dyslexie hebt dan is dat natuurlijk wel veel moeilijker. Een dyslexiecoach geeft je extra begeleiding en informatie om jou te ondersteunen.

We houden rekening met je 

Wij vinden het belangrijk om in de klas rekening te houden met leerlingen die dyslexie hebben. Daarom hebben wij daarover afspraken gemaakt, afspraken waar alle docenten op het Marnix zich aan houden. Lees daarvoor Afspraken dyslexie Marnix College

Dyslexiepas en ondersteuning

Als je dyslexie hebt, krijg je een dyslexiepas. Daarop staat precies aangegeven waar bij jou rekening mee wordt gehouden. Omdat iedereen met dyslexie anders is, kan dat per persoon verschillen. Misschien heb je genoeg aan de extra tijd die je voor je toetsen krijgt en aan de aangepaste beoordeling van je spelling. Het kan ook zijn dat je extra hulp nodig hebt voor bijvoorbeeld het leren van Franse woordjes of het maken van samenvattingen. Of misschien wil je met een laptop gaan werken, voor toetsen of om teksten voor te laten lezen.
 
De hulplessen worden onder schooltijd gegeven. We kijken gedurende het schooljaar samen naar wat jij nodig hebt! 
 
Caroline de Heer
Dyslexiecoach