Mentor

Op het Marnix College heeft iedere klas een eigen mentor.  In veel gevallen kun je bij jouw mentor terecht met je vragen of problemen. Maar de mentor kan ook samen met jou kijken welke (extra) begeleiding jij nodig hebt. Hij of zij volgt je resultaten op de voet en houdt ook een vinger aan de pols als het erom gaat of je op school lekker in je vel zit. Zo sta je er nooit alleen voor.

De mentor als spil in leerlingbegeleiding

De mentor is de spil in de leerlingbegeleiding. Hij of zij heeft verschillende taken. De mentor is niet alleen het eerste aanspreekpunt voor jou, maar ook voor je ouders/verzorgers. In september stelt de mentor zich per brief aan je ouders voor. Hij of zij laat je ouders in die brief ook weten hoe zij hem of haar het best kunnen bereiken als ze een vraag hebben. In de loop van het jaar worden driehoeksgesprekken georganiseerd waar je met je mentor en ouders in gesprek gaat over hoe het met je gaat. 

Samenwerking mentoren en leerlingmentoren in brugklas

In de brugklas begeleiden mentoren hun groepen zeer intensief. Dat doen zij samen met twee leerlingmentoren. Leerlingmentoren kun je zien als een soort oudere broer of zus uit de bovenbouw van het Marnix. Het is iemand die al heeft meegemaakt wat jou nog te wachten staat. Dat is super handig als je bepaalde vragen hebt en bovendien kun je veel van ze leren. 

Mentor

Mentorlessen

Leerlingmentoren geven ook een aantal van de mentorlessen. Alle brugklassers, behalve die van het gymnasium en het tweetalig vwo, hebben twee mentorlessen op hun rooster staan. Zij krijgen van hun mentor onder andere studielessen waarin zij leren hoe ze hun werk moeten aanpakken. Na de brugklas blijft de mentorles gewoon op je rooster staan, zo is er iedere week een moment waarop jouw mentor jouw klas of jou individueel of in een klein groepje kan begeleiden. 

Extra ondersteuning op het Marnix

Kun je zo nu en dan wel wat extra hulp gebruiken? Op het Marnix bieden we je diverse soorten ondersteuning, bijvoorbeeld via een remedial teacher of intern begeleider. Maar je kunt ook gebruik maken van:

  • begeleiding bij taal en rekenen,
  • een steunles,
  • een taalklas,
  • huiswerkbegeleiding,
  • keuzebegeleiding (LOB),
  • anti-pestprojecten,
  • faalangstreductietraining,
  • sociale vaardigheidstraining,
  • en begeleiding bij autisme.