Profielen vwo

Op het vwo kies je aan het eind van het derde jaar een profiel. Er zijn vier profielen waar onze leerlingen uit kunnen kiezen. Op het Marnix College zijn dat de profielen Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek. Elk profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een profiel(keuze)deel en een vrij deel.
 
Gemeenschappelijk deel: Het gemeenschappelijke deel van een profiel is voor elk profiel gelijk. Hierin staan de vakken Nederlands en Engels. Daarnaast vallen vakken en onderdelen als maatschappijleer, ckv (culturele en kunstzinnige vorming) lichamelijke opvoeding en loopbaanoriëntatie- en begeleiding hier ook onder. Ook kies je hier voor een taal. Op het atheneum is dit een moderne vreemde taal (Frans of Duits). Op het gymnasium kies je voor Latijn of Grieks.
 
Profieldeel: Dit deel is specifiek voor elk profiel. Minimaal één vak is vooraf al ingevuld en hoort bij het profiel. In totaal vallen twee of drie vakken binnen dit stuk.
 
Profielkeuzedeel: Dit deel is ook specifiek voor elk profiel. Hier heb je de keus uit verschillende vakken die bij je profiel horen. Afhankelijk van het profiel kies je in dit deel nog één of twee vakken.
 
Vrije deel: Dit deel is, zoals de naam al aangeeft, vrij in te vullen. Je hebt hier de mogelijkheid om 1 vak te kiezen
 
Op het vwo wordt examen gedaan in 8 vakken (Nederlands, Engels, moderne/klassieke taal, vier vakken in je profiel(keuze)deel en één vak in je vrije deel).
* NL&T + INF starten in V5
** WI D kan alleen gekozen worden als wiskunde B gekozen is.             
 
Afkortingen voluit:
 
Talen
NE - Nederlands
ENG - Engels
FA – Frans
DU – Duits
SP - Spaans
GR – Grieks
LA - Latijn
 
Cultuur
MU - muziek
TE – tekenen
 
Maatschappij
GS - geschiedenis
AK - aardrijkskunde
EC – economie
BE – bedrijfseconomie
 
Natuur
NA – natuurkunde
SK – scheikunde
BI – biologie
NL&T – Natuur, Leven & Technologie
 
Wiskunde en informatica
WI A – wiskunde A
WI B – wiskunde B
INF - informatica