Begeleider Passend Onderwijs (BPO)

Mijn naam is Floor Nijhuis en ik ben vanuit het samenwerkingsverband Gelderse Vallei als Begeleider Passend Onderwijs verbonden aan het Marnix College. Ik werk nauw samen met de zorgcoördinator en het is mijn taak om een ‘kritische collega’ te zijn, die meekijkt, meedenkt, de juiste vragen stelt, signaleert, analyseert en begeleidt, snel benaderbaar is, in een vroeg stadium betrokken kan worden en weet wanneer specialistische ondersteuning moet worden ingezet binnen de school en/ of van buiten de school.

De gezamenlijke visie van ons Samenwerkingsverband luidt:

“Voor alle scholen van ons Samenwerkingsverband staan de talenten en mogelijkheden van de individuele leerling centraal. We zoeken actief naar een aanbod dat bij hem of haar past. In het Samenwerkingsverband hebben de scholen gezamenlijk een antwoord op de onderwijs- en ondersteuningsvragen van elke leerling in onze regio. We kijken naar wat hij of zij nodig heeft, in overleg met de betreffende leerling zelf, zijn of haar ouders en docenten. Ons onderwijs en onze ondersteuning zijn zodanig ingericht dat we samen iedere leerling toeleiden naar een maatschappelijk geaccepteerde kwalificatie die past bij zijn of haar capaciteiten.”

 

Floor Nijhuis
Begeleider Passend Onderwijs