Decanaat

 
Gedurende de schoolloopbaan kiest een leerling vakken waarin hij/zij eindexamen gaat doen. Dat keuzeproces wordt begeleid door de mentoren en de decanen. Aan het eind van de middelbare school begeleiden de mentoren en decanen de leerling ook bij het kiezen van een vervolgopleiding. Het decanaat van het Marnix College bestaat dit schooljaar voor alle afdelingen uit Kelly de Man en Judith Verheul.
 

Bereikbaarheid decaan

De decanen zijn te vinden in kamer 213 op het hoofdgebouw (alle dagen). Wanneer zij er even niet zijn, kan de vraag via de mail decaan@marnixcollege.nl worden gesteld.
 

Hulp bij het kiezen van je vakkenpakket

In de tweede en derde klas van de mavo en de derde klas van de havo en het vwo kiest de leerling vakken waarin hij/zij eindexamen gaat doen. De decanen begeleiden, samen met de mentoren, leerlingen bij hun profielkeuze door informatie en advies te leveren. De begeleiding voor de profielkeuze gebeurt zowel in klassenverband als individueel en ouders worden zoveel mogelijk betrokken. Voor ouders zijn er speciale voorlichtingsavonden. Alle leerlingen uit de derde klas worden klassikaal door de decaan voorgelicht over de profielkeuze. Zowel ouders als leerlingen kunnen informatie ontvangen van de decaan. 
Mavo leerlingen werken met het digitale programma 'Qompas vmbo', ter voorbereiding op de vakkeuze (mavo 2) en de profielkeuze (mavo 3). Kijk hier voor de mavo profielen.
Leerlingen in havo 3 en vwo 3 werken ter voorbereiding op de profielkeuze met het digitale programma 'Qompas profielkeuze'. Kijk voor de profielen voor havo hier en voor vwo hier.
In de derde klas moeten leerlingen vóór de deadline in februari hun profiel met het bijbehorende vakkenpakket kiezen. Dit wordt digitaal ingevoerd via het programma Zermelo.  
 

Hulp bij het kiezen van je vervolgopleiding

Ook voor hulp bij het kiezen van een vervolgopleiding kunnen leerlingen, wanneer zij er met hun mentor niet uitkomen, terecht bij de decanen. De leerlingen gaan in de bovenbouw verder met het digitale loopbaandossier dat zij gestart zijn in de derde klas. Ook dit doen zij weer met het programma Qompas, maar nu gericht op studiekeuze. Daarnaast is het belangrijk dat leerlingen verschillende ervaringen opdoen met vervolgopleidingen. Als school stimuleren wij leerlingen om, eventueel samen met hun ouders, open dagen te bezoeken of deel te nemen aan meeloopdagen. Omdat we dit belangrijk vinden mag dit ook een aantal keer onder schooltijd.  
 
Leerlingen kunnen voor het stellen van een (korte) vraag langskomen in kamer 213 op het hoofdgebouw. Een wat langer profielkeuze- of studiekeuzegesprek gaat op afspraak. Ook ouders kunnen contact met het decanaat opnemen voor informatie over profiel- of studiekeuze of voor het maken van een afspraak. Dit kan via decaan@marnixcollege.nl.