Atheneum

Het atheneum bereidt je voor op het wetenschappelijk onderwijs, net als het gymnasium. Vandaar dat beide opleidingen ook wel vwo heten: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Met het vwo-diploma krijg je toegang tot een studie aan de universiteit. Uiteraard kun je ook voor een hbo-opleiding kiezen. We zijn trots op onze goede slagingspercentages. In 2023 slaagde zelfs 93% van onze vwo-kandidaten voor het eindexamen. Hoor jij daar straks ook bij?

De weg naar de wetenschap

Het atheneum duurt zes jaar. In de eerste jaren volgen alle leerlingen dezelfde verplichte vakken en aan het eind van de derde kiest iedereen een profiel met examenvakken. Daarbij kun je kiezen uit cultuur en maatschappij, economie en maatschappij, natuur en gezondheid en natuur en techniek. Natuurlijk helpen we je bij het maken van de beste keuze. De verplichte vakken die je krijgt op het atheneum zijn Nederlands, Engels, Frans, Duits, wiskunde, levensbeschouwing, geschiedenis, aardrijkskunde, economie, biologie, technologie, scheikunde, natuurkunde, beeldende vorming, muziek, maar ook mediawijsheid, theater- en podium expressie, lichamelijke opvoeding en mentorlessen / studielessen. Daarnaast kun je vanaf klas vier ook extra vakken volgen. Lees hier meer over de profielen.

Marnix-uren bovenbouw

In leerjaar vier, vijf en zes kun je een deel van je lesrooster zelf invullen. Je kiest zelf tot maximaal 5 Marnix-uren per week. Heb je extra begeleiding nodig, dan kun je naar KWT (keuzewerktijd) gaan voor een bepaald vak. Dan helpt een vakdocent jou verder op weg. Je kunt ook ervoor kiezen een extra vak te volgen. Een andere optie is het KZS-uur (keuze-uur zelfstudie). In de studiezalen kun je zelfstandig of in groepjes werken. Onze onderwijsassistenten kunnen je hier begeleiden. 

Excursies

Tijdens de atheneum-opleiding aan het Marnix ga je regelmatig op excursie. Bijvoorbeeld een survivaltocht in de Ardennen, en wat dacht je van een stedenreis? Waar je met jouw klasgenoten naartoe gaat kan elk jaar anders zijn.

Waarom kiezen voor het Marnix atheneum?

  • Breed aanbod in examenvakken, zowel in bèta als humanities en talen.
  • Extra uitdaging: NLT, versterkt taalonderwijs, extra vakken, olympiades, vervroegd afsluiten van examenvakken
  • Honours Programme, vervolg op de TTO-opleiding in de onderbouw
  • De vwo masterclasses (Chinees,  food issues en Communication Skills, en Midden-oosten)
  • Uitwisseling, internationale stage en reizen
  • Gedegen voorbereiding op decentrale selectie bij vervolgopleidingen
  • Goede examenresultaten