Missie, visie en kernwaarden

Hier staan we voor

Op deze website maak je kennis met een bijzondere school voor bijzondere mensen. Het Marnix is een oecumenische school. Dat wil zeggen dat onze schooldeuren openstaan voor mensen met verschillende opvattingen en geloofsovertuigingen. Op het Marnix leer je samen te leven. Wij willen in de eerste plaats een school zijn waarin we respectvol met elkaar omgaan. Wij besteden tijdens en buiten de lessen veel aandacht aan begrip en tolerantie, omdat wij vinden dat ieder mens bijzonder is.

Een bijdrage leveren aan een betere wereld

Op het Marnix zijn we ervan overtuigd dat het belangrijk is om een waardevolle bijdrage te leveren aan de wereld van morgen door je kwaliteiten  te delen met - en in te zetten voor - anderen. Ons onderwijs zorgt ervoor dat je een wereldburger van de toekomst wordt.

Een waardevol diploma en waardevolle vaardigheden op zak

Op het Marnix verlaat je de school niet alleen met een waardevol diploma en een flinke hoeveelheid kennis, maar ook met waardevolle vaardigheden in je bagage. We zorgen ervoor dat je in staat bent tot zelfreflectie, dat je jezelf durft te laten zien, zelfredzaam en veerkrachtig bent en dat je beseft dat je onderdeel bent van een groter geheel.

Leren samenleven 

Ook bereiden we je voor op een maatschappij met verschillende culturen, zienswijzen en invalshoeken. We leren je vrij te denken en zorgvuldig te oordelen, samen te leren en onderzoeken. We dagen je uit om te durven presteren en jezelf te laten zien. Want al deze vaardigheden heb je later nodig om een verantwoorde en waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij. Daarom bieden we je op het Marnix onderwijs met een inspirerende academische- en internationale inslag op de mavo, de (tweetalige) havo, het (tweetalig) vwo en het gymnasium.