Hoogbegaafdheid

Het bieden van begeleiding aan leerlingen met een hoger ontwikkelingspotentieel in het onderwijs is van groot belang om ervoor te zorgen dat deze leerlingen optimaal kunnen presteren en hun potentieel kunnen benutten. Naar gelang de behoefte wordt de begeleiding vastgesteld in overleg met de mentor en de leerlingbegeleiding. Dit kan resulteren in training in groepsverband (met gelijkgestemden) en/of handelingsgericht werken op individuele basis. Daarnaast biedt het Marnix college deze leerlingen de mogelijkheid om deel te nemen aan het verrijkingsproject LevelUP.
 
LevelUP
LevelUP is een verrijkingsprogramma voor leerlingen uit de 1e en de 2e klas die extra uitdaging kunnen gebruiken. Met name voor leerlingen met een hoger ontwikkelingspotentieel. Leerlingen gaan gedurende (een aantal weken van) het schooljaar kennis opdoen binnen een vakgebied dat hun interesse heeft. Hierbij leren zij vaardigheden aan waar binnen het programma een beroep op gedaan wordt. Dit zijn vaardigheden op het gebied van motivatie; vergroten van het zelfinzicht, autonomie, emotionele- en praktische intelligentie; ontwikkelen van een growth mindset en stimuleren van creativiteit. Het is een maatwerkprogramma.
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij mevrouw Emmy van der Hoeven.