Hoogbegaafdheid

In de loop van het schooljaar komt op deze pagina informatie te staan over hoogbegaafd zijn en de begeleiding bij hoogbegaafdheid.

Tot die tijd kunt u voor vragen terecht bij onze zorgcoördinator. U vindt de informatie hierover op deze pagina.