Hoogbegaafdheid

Het bieden van begeleiding aan leerlingen met een hoger ontwikkelingspotentieel in het onderwijs is van groot belang om ervoor te zorgen dat deze leerlingen optimaal kunnen presteren en hun potentieel kunnen benutten. Naar gelang de behoefte wordt de begeleiding vastgesteld in overleg met de mentor en de leerlingbegeleiding. Dit kan resulteren in training in groepsverband (met gelijkgestemden) en/of handelingsgericht werken op individuele basis. 
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij mevrouw Emmy van der Hoeven.