Aanmelden, toelating en plaatsing - OOK VOOR OVERSTAPPERS

Aanmelding van eerstejaars leerlingen

Rond december van elk jaar wordt er een duidelijk zichtbare aanmeldbutton voor nieuwe brugklassers gepubliceerd op deze website. De aanmeldingen via dit formulier worden verwerkt op volgorde van binnenkomst. Aanmeldingen die binnenkomen nadat de aanmeldingstermijn is verstreken, worden op een wachtlijst geplaatst. Indien er nog plaats is, wordt de aanmelding wederom op volgorde van binnenkomst behandeld. De toelatingscommissie besluit over de toelating en plaatsing van leerlingen.

Toelating in nieuw schooljaar vanaf klas twee en hoger

Aanmeldingen voor toelating van een nieuw schooljaar vanaf klas 2 en hoger worden vanaf 1 maart op een voorlopige wachtlijst geplaatst. De afdelingsleider beslist aan het einde van het schooljaar over de toelating op grond van volgorde van binnenkomst, de tot dan toe behaalde prestaties van de leerling en het advies van de vorige school. Indien er in het nieuwe schooljaar plaats is, dan kan er worden besloten om de leerling toe te laten.

Plaatsing tijdens een lopend schooljaar

Aanmeldingen voor directe plaatsing van leerlingen in alle klassen tijdens een lopend schooljaar worden tot 1 maart onmiddellijk behandeld. De afdelingsleider beslist over toelating op grond van de tot dan toe behaalde prestaties van de leerlingen, het advies van de vorige school en de informatie die door de ouders of verzorgers over de leerling wordt aangeleverd. Indien er plaats is, dan kan er worden besloten om de leerling toe te laten.

Hieronder vind je wie je kan benaderen voor aanmeldingen voor tussentijdse plaatsing:

  • Wouter Vink: brugklas
  • Rick van Weert: klas 2, 3 havo en 2, 3 atheneum
  • Francina Aalten: klas 2, 3, 4 mavo 
  • David Williams, tweetalig onderwijs en gymnasium (leerjaren 2/3)
  • Bernice Schutte: 4, 5 havo
  • Anne-Marie Schiffeleers: 4, 5, 6 vwo