Leerlingenraad

De leerlingenraad vertegenwoordigt de leerlingen van het Marnix bij het schoolbestuur over kwesties die van belang zijn voor ons als leerlingen. We zijn een groepje van ca. 10 leerlingen en we worden begeleid door Rowan Siebes (docent Engels) en Owen Schaap (docent aardrijkskunde) op het Marnix.

Bijeenkomsten en de MR

Twee keer per maand komt de leerlingenraad samen om te vergaderen over hoe we de school kunnen verbeteren voor de leerlingen. In deze vergaderingen hebben we het over de kwt- en kzs-uren, hoe we school zo fijn mogelijk kunnen maken en nog veel meer. Ook overleggen we regelmatig met de rector, afdelingsleiders en de docenten zelf over eventuele verbeteringen. Drie van onze leden zitten in de MR oftewel de Medezeggenschapsraad; hier wordt er met ouders en docenten samen overlegd over moeilijkere kwesties. 

Wat hebben we al gedaan?

In en om de school hebben we door de jaren heen veel gedaan, een paar recente dingen zijn de watertappunten in de aula’s en daarnaast werden de actiedagen voor de brugklassen door ons georganiseerd.

Wil je bij de leerlingenraad of heb je een leuk idee?

Vind jij het leuk om mee te werken aan de verbetering van de school zodat het leuker wordt voor jou en je medeleerlingen? Of heb je een idee om de school beter te maken? Stuur dan een mailtje naar leerlingenraad.marnix@gmail.com of dm ons op insta @lr_marnixcollege.