Leerlingenraad

De leerlingenraad vertegenwoordigt de leerlingen van het Marnix bij het schoolbestuur over kwesties die van belang zijn voor leerlingen. Voor leerlingen, door leerlingen. We zitten met zo'n tien tot twintig leerlingen in de leerlingenraad. We worden begeleid door meneer Rémy Koolschijn. 

Frequentie bijeenkomsten leerlingenraad

Twee keer per maand komen we samen om te vergaderen over hoe de school kan worden verbeterd. Daar bespreken we van alles zoals brandveiligheid, kwt-uren of een actiedag voor een goed doel. Verder vergaderen we ook één keer per maand met de rector en praten we met afdelingsleiders en andere docenten op de school. 

Samenwerking met de MR

We zitten ook in de Medezeggenschapsraad (MR), waar de leerlingen samen met ouders en docenten kunnen overleggen. Tenslotte organiseren we elk jaar de actiedag waar de brugklassers voor een goed doel allerlei dingen verkopen (en waar je sponzen op docenten mag gooien)! Wil je het verschil maken? Sluit je dan aan bij de leerlingenraad.

Volg ons op Facebook

Wil je de laatste updates horen over wat er op school leeft en waar de leerlingenraad zich voor inzet? Volg ons dan op Facebook.  

Meedoen met de leerlingenraad of eerst meer informatie?

Heb je zin om de school te verbeteren, voor jezelf en je medeleerlingen? Stuur dan een mail naar de leerlingenraad. Of doe een briefje in de ideeënbus, die bekijken we namelijk elke vergadering.

Leerlingenraad