Interne begeleiding

Soms heb je tijdelijk extra hulp nodig omdat het op school niet goed met je gaat of omdat je helemaal niet lekker in je vel zit. In zo’n geval kan je mentor je doorverwijzen naar een van de specialisten in de school voor individuele begeleiding. Bijvoorbeeld naar de Intern Begeleider.

Intern Begeleider Onderbouw

Mijn naam is Suzan Bokdam en ik ben werkzaam op het Marnix College als Intern Begeleider (IB-er). In 1996 ben ik begonnen als technologiedocent op het Marnix College. De eerste twee schooljaren was ik nog werkzaam op twee scholen, Nijmegen en Ede, maar in 1998 ben ik definitief overgestapt naar het Marnix College. Vanaf dat moment ben ik ook actief betrokken bij de leerlingbegeleiding hier op school. Als docent van een praktijkvak kom je al snel in gesprek met leerlingen. Het vertrouwen krijgen van leerlingen om hulp te bieden als het even wat minder goed gaat met je, heb ik altijd als zeer bijzonder ervaren. Mijn werk als IB-er is dan ook nog steeds de essentie van waar het voor mij om gaat: het op weg helpen van onze leerlingen bij ons op school.

Zorg voor alle leerlingen

Samen met de mentoren en teamleiders dragen wij zorg voor alle leerlingen op het Marnix College. En dat begint meteen al bij de start van hun middelbare schoolcarrière in de brugklas. De overstap van je oude vertrouwde basisschool naar de middelbare school kan best spannend zijn. Een goede start is goud waard en we doen er dan ook alles aan om goed voorbereid aan de slag te gaan met alle nieuwkomers. Binnen ons interne zorgteam bespreken we alle nieuwe leerlingen aan het begin van het schooljaar. Zo verzamelen we de bevindingen van leerlingen, ouders, docenten, IB-ers en teamleiders over die eerste periode van 6 à 7 weken. We hebben dan een goed beeld waar eventueel extra ondersteuning nodig zal zijn. In dit eerste leerjaar zijn vaste momenten ingebouwd om goed te bekijken of deze extra hulp voldoende is. Gaandeweg het jaar raken we steeds meer vertrouwd met elkaar en kunnen we goed inschatten welke begeleiding het meest passend is voor onze brugklasleerlingen. Het is een boeiende maar ook een spannende periode, voor het eerst naar de middelbare school. Ik heb inmiddels al veel brugklassers mogen verwelkomen en ik weet inmiddels: het komt allemaal goed!

Natuurlijk stopt de leerlingbegeleiding niet na deze periode. Gedurende het schooljaar dragen we zorg voor al die leerlingen die, soms ook voor een langere periode, extra ondersteuning kunnen gebruiken. In samenwerking met ouders, externe zorgpartners en hulpverleners volgen we de inzet van zorg met behulp van een ontwikkelingsperspectief (OPP). Dit begeleidingsdocument wordt elke 6 weken met alle betrokkenen geëvalueerd. Op deze manier kunnen we de begeleiding goed bijsturen als dit nodig mocht blijken.

Wij hechten veel waarde aan een goed contact met alle leerlingen, hun ouders en begeleiders. Samen gaan we het doen, samen school maken. Voor alle vragen omtrent leerlingbegeleiding sta ik voor je klaar.

Suzan Bokdam
Intern Begeleider Onderbouw

Intern Begeleider Bovenbouw

Mijn naam is Harry Pongers. Ik ben sinds augustus 2000 werkzaam op het Marnix College. Behalve docent Duits ben ik ook leerlingbegeleider, met name voor de leerlingen van klas 3 en hoger.

Individueel contact

In mijn rol als leerlingbegeleider heb ik veel individueel contact met de leerling. Dit contact kan op verschillende manieren tot stand komen: via de mentor, een vakdocent, de afdelingsleider, maar ook via ouders, verzorgers of de leerling zelf. In veel gevallen is er sprake van een probleem, waarvoor de oplossing niet direct voorhanden is. Die problemen kunnen heel divers zijn en samenhangen met de school- of thuissituatie. Als leerlingbegeleider ondersteun ik de leerling bij het probleem, dat ervaren wordt. Wanneer dat niet tot een oplossing leidt, verwijs ik de leerling en/of ouders door naar bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werk. 

ZorgAdviesTeam

Als leerlingbegeleider maak ik onderdeel uit van het ZorgAdviesTeam (ZAT) van onze school. In het ZAT zijn zowel interne- als externe hulpverleners vertegenwoordigd. Het ZAT komt zes keer per schooljaar bijeen. 

Heb je hulp nodig? Je kunt mij vinden op kamer 011 (hoofdgebouw), je mag mij ook mailen om een afspraak te maken: H.Pongers@marnixcollege.nl. Mocht u als ouder/verzorger mij willen spreken, dan kunt u dat eveneens per mail doen of bellen naar 0318-650035.

Harry Pongers
Intern Begeleider Bovenbouw