Huiswerkbegeleiding

Na een lange schooldag is het soms een hele opgave om het huiswerk goed georganiseerd te krijgen. Het kan voorkomen dat je extra hulp nodig hebt, omdat de resultaten tegenvallen en het je niet lukt om alles zelfstandig voor elkaar te krijgen. Daar hebben we de huiswerkbegeleiding voor.

Dankzij de huiswerkbegeleiding behoud je het overzicht. Je agenda is netjes bijgewerkt. Je plant vooruit en weet dat er over twee weken een belangrijke toets aankomt. Ook het huiswerk voor morgen is af, wat zorgt voor een opgeruimd en positief gevoel. Bovendien is het ook verstandig om tijdens de lessen goed op te letten en aantekeningen te maken en eventuele vragen te stellen aan je vakdocent. Dat is de basis voor het behalen van voldoendes.

De huiswerkbegeleiding wordt georganiseerd door twee onderwijsassistenten;

Naast de onderwijsassistenten zijn er per groep minimaal 3 begeleiders aanwezig voor het helpen bij het maak-, leer- en overhoorwerk. Iedere maandag t/m donderdag is er huiswerkbegeleiding van 13.00 uur tot 16.00 uur. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

HOE GAAT EEN AANMELDING VOOR DE HUISWERKBEGELEIDING IN ZIJN WERK?

Om de kwaliteit te kunnen waarborgen hanteren wij een aantal afspraken:

  1. Wanneer u als ouder denkt dat het verstandig is dat uw kind deelneemt aan de huiswerkbegeleiding, dan neemt u contact op met de mentor. De mentor overlegt dit samen met de onderwijsassistent.
  2. Als u en de mentor het eens zijn over de aanmelding, kunt u uw kind via dit formulier aanmelden voor de huiswerkbegeleiding.
  3. Uw kind kan vervolgens in zijn/haar agenda in Magister zien waar en wanneer hij/zij wordt verwacht.
  4. Na aanmelding krijgt uw kind een periode van 3 maanden waarin hij/zij verplicht is om te komen. Aan de hand van de eerste periode wordt er bekeken of de leerling nog huiswerkbegeleiding nodig heeft en zo ja, voor hoelang. Uiteindelijk moet een leerling het namelijk helemaal zelfstandig kunnen doen.
  5. Bij ziekmeldingen en/of afspraken wordt er gemaild naar de onderwijsassistent waar hij/zij staat ingeschreven. Ook bij tussentijdse afmeldingen wordt er contact opgenomen met de onderwijsassistent. Zonder afmelding wordt uw kind absent gemeld, net zoals bij een reguliere les. Huiswerkbegeleiding is vrijwillig, maar niet vrijblijvend!
Meld je aan voor huiswerkbegeleiding