Profielen havo

Op de havo kies je aan het eind van het derde jaar een profiel. Er zijn vier profielen waar onze leerlingen uit kunnen kiezen. Op het Marnix College zijn dat de profielen Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek. Elk profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een profiel(keuze)deel en een vrij deel.
Gemeenschappelijk deel: Het gemeenschappelijke deel van een profiel is voor elk profiel gelijk. Hierin staan de vakken Nederlands en Engels. Daarnaast vallen vakken en onderdelen als maatschappijleer, ckv (culturele en kunstzinnige vorming) lichamelijke opvoeding en loopbaanoriëntatie- en begeleiding hier ook onder.
Profiel(keuze)deel: Dit deel is specifiek voor elk profiel. Minimaal één vak is vooraf al ingevuld en hoort bij het profiel. In totaal vallen vier vakken binnen dit stuk.
Vrije deel: Dit deel is, zoals de naam al aangeeft, vrij in te vullen. Je hebt hier de mogelijkheid om 1 vak te kiezen
Op de havo wordt examen gedaan in 7 vakken (Nederlands, Engels, vier vakken in je profiel(keuze)deel en één vak in je vrije deel).
*Bij C&M: indien EC gekozen in profielkeuzedeel dan is wiskunde A verplicht in het vrije deel 
 
Afkortingen voluit:
 
Talen
NE - Nederlands
ENG - Engels
FA – Frans
DU – Duits
SP - Spaans
 
Cultuur
MU - muziek
TE – tekenen
 
Maatschappij
GS - geschiedenis
AK - aardrijkskunde
EC – economie
BE – bedrijfseconomie
 
Natuur
NA – natuurkunde
SK – scheikunde
BI – biologie
 
Wiskunde en informatica
WI A – wiskunde A
WI B – wiskunde B
INF - informatica