Begeleiding leerlingen met ASS

Extra begeleiding voor de brugkl(ass)leerling

Op het Marnix College bieden we extra begeleiding voor de brugklasleerling met autisme. Voordat een leerling wordt aangemeld op onze school zijn er al gesprekken met de leerling, de ouders en de basisschool om te kijken wat er nodig is om van de overstap naar de middelbare school een succes te maken én dit zo te houden. In de brugklas is er tot de herfstvakantie wekelijks een bijeenkomst voor brugklasleerlingen met ASS; daar bespreken we allerlei onderwerpen zoals hoe je je agenda en Magister het beste kunt gebruiken, hoe het gaat in de klas, etc. 

Individuele begeleiding

Na de herfstvakantie gaan we met de leerling en ouders bekijken of er aanvullend extra begeleiding nodig is en zo ja, hoe vaak. Deze begeleiding is individueel en vindt veelal onder schooltijd plaats. 

Voor een verkennend gesprek met het Marnix College graag contact leggen met onze zorgcoördinator Suzan Bokdam: S.Bokdam@marnixcollege.nl