Tweetalig onderwijs

Steeds meer onderwijsinstellingen, bedrijven en instellingen werken internationaal. Ook internet brengt de hele wereld binnen handbereik. Bovendien zijn er steeds meer opleidingen in het hoger beroepsonderwijs (hbo) en aan universiteiten die Engelstalig zijn of die Engelstalig studiemateriaal gebruiken. Een studie of baan in het buitenland is dus dichterbij dan je misschien wel denkt, en overal spreken ze Engels. Daarom kun je op het Marnix College een tweetalige opleiding volgen. Je kan kiezen tussen de thavo/vwo-brugklas of een tvwo-brugklas.

Een tweetalige start

In de eerste drie jaar van het tto (tweetalig onderwijs) krijg je de helft van de vakken in het Engels. Dit betekent dat jij met je docent en je klasgenoten in het Engels praat, schrijft en leert. Je zult zien dat je hier in de loop van de brugklas al helemaal aan went. Je doet zelfs zoveel ervaring op met deze taal, dat je misschien wel in het Engels gaat denken. Je kunt straks dus zo de grens over: aan je Engels zal het niet liggen!

We leren je 'more than words'

Je leert het Engels op het Marnix op een hoog niveau. Met de beste docenten en een uitgebreid lesprogramma. Je leert veel over internationale relaties: in de klas worden Europese en internationale thema's behandeld. Verder leren we je veel over internationale relaties, in de klas worden Europese en internationale thema’s besproken. Aan het eind van het derde jaar wordt je kennis van internationale ontwikkelingen getoetst. Niet voor niets heeft het Marnix het officiële TTO-certificaat gekregen. Quality guaranteed!

Op naar het buitenland

Je blijft op het tto beslist niet stilzitten, want het Marnix organiseert ieder jaar extra leuke activiteiten, zoals bijvoorbeeld een uitwisseling met leerlingen van een Engelstalige school, buitenlandse excursies en internationale stages. Zo breng je je talenkennis meteen in de praktijk!

Waarom kiezen voor tto op het Marnix?

 • Engelse taalverwerving
 • Wereldburgerschap
 • Extra certificaten (Cambridge International Examinations)
 • Sterk extra-curriculair programma
 • Goede examenresultaten 

TTO-bijdrage 

De jaarlijkse (vrijwillige) bijdrage voor deelname aan het tweetalig onderwijs bedraagt €500. Dit bedrag wordt gebruikt om het tweetalige onderwijsprogramma voor een gedeelte te kunnen financieren. Als deze bijdrage de draagkracht van ouders te boven gaat, kunnen zij in overleg met de directie naar een oplossing zoeken.

Aanmeldingsprocedure 

De aanmeldingsprocedure bestaat uit meerdere onderdelen. Ten eerste de testmiddag in maart voor toekomstige TTO-leerlingen. Deelname is verplicht in de toelatingsprocedure.  Het moment van de testmiddag vind je in de kalender. De test zal bestaan uit het schrijven van een opstel over een door ons gekozen onderwerp (in het Nederlands). Ten tweede: naar aanleiding van de test kun je uitgenodigd worden voor een motivatiegesprek; waarom wil je zo graag tweetalig onderwijs volgen? Dat doen we voornamelijk wanneer de testresultaten nog wat reden tot twijfel geven en juist dan is je motivatie nog belangrijker.

Wat zijn de eisen?

Om toegelaten te worden tot het tvwo moet je aan het volgende voldoen:

 • er moet een eenduidig VWO advies van je basisschool zijn (dus geen HAVO/VWO)
 • je moet  “A’s” hebben voor Begrijpend lezen en Rekenen. De andere onderdelen in het Leerlingvolgsysteem moeten overwegend “A” zijn. 
 • de door je juf of meester in te vullen Marnix vragenlijst moet een positief beeld vertonen.
 • de resultaten van de testmiddag en het motivatiegesprek moeten overwegend positief zijn.

Om toegelaten te worden tot de thavo/vwo-brugklas moet je aan het volgende voldoen: 

 • er moet een havo of havo/vwo-advies van je basisschool zijn.
 • je moet  “A’s” of "B's" hebben voor Begrijpend lezen en Rekenen. 
 • de door je juf of meester in te vullen Marnix vragenlijst moet een positief beeld vertonen.
 • de resultaten van de testmiddag en het motivatiegesprek moeten overwegend positief zijn.

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor TTO op het Marnix? Vraag dan je juf of meester; als het goed is, heeft hij/zij aanmeldingsformulieren van het Marnix gekregen. Doe dit wel ruim voor de deadline in maart.

Meer informatie?

Voor meer informatie over tweetalig onderwijs op het Marnix College kun je hier de FAQ (Frequently Asked Questions) downloaden. Er is ook een website speciaal voor TTO op het Marnix College te vinden. Deze vind je hier.

Voor vragen over het tvwo kun je terecht bij Corine Poot.
Voor vragen over thavo/vwo kun je terecht bij Marloes de Jong.