Tweetalig onderwijs

Steeds meer onderwijsinstellingen, bedrijven en organisaties werken internationaal. Ook internet brengt de hele wereld binnen handbereik. Bovendien zijn er steeds meer opleidingen in het hoger beroepsonderwijs (hbo) en aan universiteiten die Engelstalig zijn of die Engelstalig studiemateriaal gebruiken. Een studie of baan in het buitenland is dus dichterbij dan je misschien wel denkt, en overal spreken ze Engels. Daarom kun je op het Marnix College een tweetalige opleiding volgen. Je kan kiezen tussen de thavo/vwo-brugklas of een tvwo-brugklas.

Een tweetalige start

In de eerste drie jaar van het tto (tweetalig onderwijs) krijg je minimaal de helft van de vakken in het Engels. Dit betekent dat jij met je docent en je klasgenoten in het Engels praat, schrijft en leert. Je zult zien dat je hier in de loop van de brugklas al helemaal aan went. Je doet zelfs zoveel ervaring op met deze taal, dat je misschien wel in het Engels gaat denken. Je kunt straks dus zo de grens over: aan je Engels zal het niet liggen!

We leren je 'more than words'

Je leert het Engels op het Marnix op een hoog niveau. Met de beste docenten en een uitgebreid lesprogramma. Je leert veel over internationale relaties: in de klas worden Europese en internationale thema's behandeld. Aan het eind van het derde jaar wordt je kennis van internationale ontwikkelingen getoetst. Niet voor niets heeft het Marnix het officiële TTO-certificaat gekregen. Quality guaranteed!

Waarom kiezen voor tto op het Marnix?

  • Engelse taalverwerving
  • Wereldburgerschap
  • Extra certificaten 
  • Goede begeleiding (mentoraat en leerlingmentoraat)
  • Uitstekende examenresultaten

Toelating 

Om in aanmerking te komen voor het tto, dient een leerling natuurlijk te voldoen aan de reguliere toelatingseisen. Daarnaast hanteren wij een aanvullende toelatingsprocedure. 
Dit jaar organiseren wij intakedagen. Tijdens de korte intake van maximum 20 minuten stellen aspirant-tto-leerlingen zichzelf voor, samen met één van hun ouders. Wij hopen tijdens dit gesprek zicht te krijgen op jouw motivatie. Onze bevindingen worden meegenomen in het toelatingsproces. 
Het startniveau van Engels is niet doorslaggevend voor toelating. De leerlingen leren gezamenlijk Engels, zowel in als buiten het klaslokaal. 
Het niveau van het Nederlands van tto-leerlingen is echter wel van belang; dit moet in vergelijking met de rest van de schoolpopulatie gelijkwaardig of hoger zijn. We beoordelen dit zorgvuldig aan de hand van het taalverwerkingsniveau van leerlingen in de nieuwe doorstroomtoetsen en het advies van de basisschool 
Het kan voorkomen dat wij beslissen dat de tto-route niet de beste optie voor uw kind is. U wordt dan altijd doorverwezen naar de andere opleidingen op deze school, waar de reguliere aanmeldingsprocedure geldt.
 

TTO Intake

De TTO intakegesprekken vinden plaats op woensdag 28 en donderdag 29 februari. Leerlingen die zich hebben aangemeld voor de intakegesprekken hebben al bericht ontvangen over hoe laat zij worden verwacht op het Marnix College.
Voor leerlingen die deze ronde intakegesprekken gemist hebben volgt er nog een tweede ronde. Wil jij je hiervoor alvast aanmelden, stuur dan alvast even een mailtje naar onze afdelingsleider van het tto, de heer David Williams: D.Williams@marnixcollege.nl 
 
Alleen voor ouders:

Wilt u meer te weten komen over tweetalig onderwijs (TTO), van zowel docenten als leerlingen? Wij organiseren een informatieavond over tweetalig onderwijs, met mogelijkheden om het zelf te ervaren. Ouders/verzorgers zijn van harte welkom op donderdag 18 januari 2024 op het Juniorgebouw van het Marnix. Deze avond is niet bedoeld voor leerlingen.
De inloop begint om 19:15 uur, en de eerste presentatie start om 19:30 uur. Daarna volgt een aantal proeflessen die u zelf kunt bijwonen. We sluiten de avond af met een plenair gedeelte waarin de laatste vragen beantwoord kunnen worden.
Marnix TTO hoopt u op deze avond (opnieuw) te ontmoeten. 

 

Meer informatie?

Voor meer informatie over tweetalig onderwijs op het Marnix College kun je hier de FAQ (Frequently Asked Questions) downloaden.
Voor meer specifieke vraagstukken kun je terecht bij David Williams, afdelingsleider tweetalig onderwijs en gymnasium (leerjaren 2/3).