Profielen mavo

Op de mavo kies je aan het eind van het derde jaar een profiel. Er zijn vier profielen waar onze leerlingen uit kunnen kiezen. Op het Marnix College zijn dat de profielen Zorg & WelzijnEconomieLandbouw (Groen) en Techniek. Elk profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een profiel(keuze)deel en een vrij deel.

Gemeenschappelijk deel: Het gemeenschappelijke deel van een profiel is voor elk profiel gelijk. Hierin staan de vakken Nederlands en Engels. Daarnaast vallen vakken en onderdelen als maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en loopbaanoriëntatie- en begeleiding hier ook onder.

Profiel(keuze)deel: Dit deel is specifiek voor elk profiel. Minimaal één vak is vooraf al ingevuld en hoort bij het profiel. In totaal vallen twee vakken binnen dit stuk.

Vrije deel: Dit deel is, zoals de naam al aangeeft, vrij in te vullen. Je hebt hier de mogelijkheid om 2 of 3 vakken te kiezen.

Standaard wordt er voor de mavo examen gedaan in 6 vakken (Nederlands, Engels, twee vakken in je profiel(keuze)deel en twee vakken in je vrije deel). Op het Marnix kun je nog een extra vak kiezen, waardoor je zeven vakken krijgt. Als je na de mavo besluit om door te gaan met de havo, is dit extra vak heel waardevol!

Na de mavo kun je nog alle kanten op: elk profiel op de mavo geeft toegang tot alle MBO opleidingen.

*Je kunt alleen voor NASK2 (scheikunde) of GS (geschiedenis) kiezen, indien je dit vak ook in het 3e leerjaar volgt
(**) De combinatie van NASK1 (natuurkunde) en GS is op het MC om roostertechnische redenen helaas niet mogelijk.
 
Lijst afkortingen
NE= Nederlands
ENG= Engels
MA= Maatschappijleer
LO= Lichamelijk opvoeding (‘gym’)
LOB = Loopbaan oriëntatie en -begeleiding (‘mentoruur’ + evt gesprekken met decaan)
DU= Duits
GS= Geschiedenis
AK= Aardrijkskunde
TE= Tekenen
EC= Economie
WI= Wiskunde
BI= Biologie
NASK 1= Natuur- scheikunde 1 (‘natuurkunde’)
NASK 2= Natuur- scheikunde 2 (‘scheikunde’)