Zorgcoördinator

Mijn naam is Suzan Bokdam en ik ben naast Intern Begeleider Onderbouw, ook verantwoordelijk voor de algehele zorg op het Marnix College, als Zorgcoördinator. Als school hebben we alle zorg samengevat in een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Daarin kunt u in een oogopslag zien welke faciliteiten wij kunnen bieden op school. 

Interne- en externe zorgteams

Mijn werk als zorgcoördinator kenmerkt zich vooral in het initiëren, organiseren en samenwerken met interne- en externe zorgteams. Op schoolniveau bespreken we in het ZorgAdviesTeam (ZAT) zorgleerlingen die met een begeleidingsvraag binnen zijn gekomen. Ook bespreken we de leerlingen die gedurende het schooljaar door ons zijn opgevallen of zelf een hulpvraag hebben. Samen bespreken we de opties en kunnen, als dat nodig is, in een extern zorgteam deze hulpvraag verder doorzetten om de passende begeleiding te organiseren.

In overleg met het samenwerkingsverband De Gelderse Vallei 25.10, verantwoordelijk voor passend onderwijs in onze regio, geven we advies over een mogelijk te volgen traject. In goed overleg met ouders gaan we vervolgens van start met een afgewogen begeleidingstraject. Elke 6 weken bespreken we met alle betrokkenen het resultaat en sturen bij daar waar nodig.

Alle partijen die invloed hebben op het welbevinden van uw kinderen en onze leerlingen, zullen we nodig hebben in dit traject. Het is dan ook met die reden dat we veelvuldig het contact zullen zoeken met u als ouders. Wij hopen dat u ons ook weet te vinden!

Meer informatie over extra zorg

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor extra zorg op het Marnix? Neem dan contact op met Suzan Bokdam, onze zorgcoördinator.