Ziek, absent of verlof

Ziekmelden

Als je ziek bent of bijvoorbeeld naar de dokter moet, dan moeten je ouders of verzorgers (vooraf) de school bellen om jou afwezig te melden. 

  • Zit je in klas 3 en hoger, dan bel je naar: 0318 650 035
  • Als je in klas 1 of 2 zit, bel je naar: 0318 655 045

Je kunt al bellen vanaf 07.30 uur, maar er moet in ieder geval gebeld zijn voor de start van het eerste lesuur. In principe word je voor één dag ziek gemeld. Ben je de volgende dag nog steeds ziek? Dan bellen je ouders of verzorgers opnieuw om je ziek te melden voor één dag. Wanneer het ernaar uitziet dat je langer dan één dag ziek bent, dan kunnen je ouders je voor maximaal drie dagen ziek melden. Dat moeten ze dan wel duidelijk aangeven bij de ziekmelding. Als je langer dan 3 dagen aaneengesloten ziek bent, dan moeten je ouders of verzorgers op de vierde dag opnieuw bellen. Bij langdurige ziekte wordt een duidelijke afspraak over de verdere meldingen gemaakt. Als je telefonisch bent ziek gemeld dan hoef je bij terugkeer geen briefje meer mee te nemen naar school. Ben je afwezig zonder absentiemelding, dan worden je ouders of verzorgers dezelfde dag nog gebeld door de school.

Absenties

Iedere leerling, hoe oud hij ook is, is natuurlijk verplicht de lessen volgens het lesrooster te volgen. Als een leerling er niet is, wordt dat per lesuur geregistreerd en nemen we zo nodig contact op met je ouders. 

Verlof buiten schoolvakanties

Wil je verlof krijgen buiten de schoolvakanties om, dan moeten je ouders of verzorgers dat minimaal zes weken van tevoren schriftelijk aanvragen bij de afdelingsleider. Je kunt niet meer dan 10 verlofdagen aanvragen en het verlof wordt alleen verleend wanneer de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk maakt buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Het formulier waarmee je dit verlof aanvraagt, vind je hier.  Als ouders bezwaar hebben tegen een eventuele afwijzende beslissing van de school, dan kunnen zij in beroep gaan bij de rector. Wanneer er zich gewichtige (familie) omstandigheden voordoen, kan de school besluiten om verlof toe te kennen. We moedigen je aan in zulke gevallen zo snel mogelijk contact te zoeken met de afdelingsleider. Bekijk hier de regels voor het aanvragen van extra verlof.