Welke niveaus zijn er op het Marnix College?

Op het Marnix bieden we onderwijs aan op diverse niveaus. Het gaat erom dat jij het niveau vindt dat bij je past, zodat je het beste uit jezelf kunt halen.

Mavo

Onze mavo (jij kent het misschien als de theoretische leerweg van het vmbo) bereidt je tijdens je schooltijd goed voor op een vervolgopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). En dit betekent dat er na vier jaar een wereld voor je open ligt: je kunt bijna geen beroep bedenken, of je kunt er straks met je gedegen mavo-diploma voor gaan. Doorstromen naar de havo kan natuurlijk ook.

Havo

De havo bereidt je in vijf jaar voor op het hbo. Soms gaan leerlingen verder op het mbo, maar je kunt, na het eindexamen havo, ook doorstromen naar het atheneum. Je hebt dus op de havo alle ruimte om je eigen weg te gaan.

Atheneum

Het atheneum is het opstapje naar het wetenschappelijk onderwijs, net als het gymnasium. Vandaar dat beide opleidingen ook wel vwo heten: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Met het vwo-diploma krijg je toegang tot een studie aan de universiteit. Uiteraard kun je met een vwo-diploma ook voor een hbo-opleiding kiezen.

Tweetalig vwo

Op het Marnix College kun je ook een tweetalige vwo-opleiding volgen (tvwo). Vwo in het Engels. In de eerste drie jaar van het tvwo krijg je maar liefst de helft van de vakken in het Engels. Dit betekent dat jij met je docent en je klasgenoten in het Engels praat, schrijft en leert. Je kunt straks dus zo de grens over: aan je Engels zal het niet liggen!

Gymnasium

Het Marnix gymnasium neemt je mee naar de basis van onze huidige taal en wetenschap. Net als het atheneum, leidt het gymnasium je in zes jaar op voor het wetenschappelijk onderwijs. Daar kun jij straks je talenten verder ontwikkelen en je specialiseren op jouw vakgebied.

Volg ons op social media