Voor ouders

Gebouwen

Het Marnix College is gevestigd in twee gebouwen die tegenover elkaar liggen. De klassen één en twee hebben les in het Juniorgebouw (Prins Bernhardlaan 25). Bij dat gebouw bevinden zich ook de gymnastieklokalen en het sportveld. Vanaf de derde klas hebben de leerlingen les in het hoofdgebouw (Prins Bernhardlaan 30). 

Fietsenstalling en garderobe

De leerlingen van het Marnix Junior stallen hun fietsen in de aparte fietsenstalling naast het sportveld achter het Juniorgebouw. Voor de leerlingen van het hoofdgebouw is er een fietsenstalling op het plein achter de school. Het is belangrijk dat uw kinderen hun fiets op slot zetten. Het is verstandig de naam van uw kind in jassen, gymkleding en andere spullen te zetten. Zorg ervoor dat uw kind in de garderobe niets waardevols in jaszakken laat zitten! De school is niet aansprakelijk voor beschadiging of verdwijning van bezittingen van leerlingen.

Kluisjes

Voor het opbergen van gymkleding, helm en andere zaken zijn er in beide gebouwen kluisjes voor alle leerlingen aanwezig.

Schoolbenodigdheden

Wij gaan er van uit dat iedere leerling een stevige tas of rugzak heeft en natuurlijk alles wat nodig is om de lessen te kunnen volgen, zoals een pen, een potlood, een agenda en een aantal schriften.

Leerlingenpasje

Iedere leerling krijgt in het begin van het schooljaar een schoolpasje. Dit pasje is nodig om schoolfeesten te kunnen bezoeken en om boeken te kunnen lenen van de mediatheek. Een leerling moet op school het pasje van het lopende schooljaar altijd bij zich te hebben.

Voor ouders

Lesuitval

In uitzonderlijke gevallen krijgen de leerlingen te maken met lesuitval. Als het om de eerste les gaat op het lesrooster, dan kan de leerling later beginnen. Dit is te zien op het rooster in Magister. Wanneer het de laatste les betreft, dan mag de leerling vaak eerder naar huis. Als er lessen tussendoor uitvallen, dan kan deze tijd gebruikt worden om alvast huiswerk te maken en te studeren. In klas één en twee worden tussenuren zoveel mogelijk opgevangen met BTR-lessen (Begeleiding Taal en Rekenen). Dat zijn lessen waarbij de leerlingen werken aan taal en aan rekenen. Een invaldocent verzorgt deze les. 

Wilt u weten waarom er wel eens lessen uitvallen? Bekijk dan hier de FAQ. 

Absenties

Iedere leerling, hoe oud hij ook is, is verplicht de lessen volgens het lesrooster te volgen. Als een leerling er niet is, wordt dat per lesuur geregistreerd en wordt er indien nodig contact opgenomen met de ouders.

Ziekmelden

Als je ziek bent of bijvoorbeeld naar de dokter moet, dan moeten je ouders of verzorgers (vooraf) de school bellen om jou afwezig te melden.

  • Zit je in klas 3 en hoger, dan bel je naar: 0318 650 035
  • Als je in klas 1 of 2 zit, bel je naar: 0318 655 045

Je kunt al bellen vanaf 07.30 uur, maar er moet in ieder geval gebeld zijn voor de start van het eerste lesuur. Laat je ouders of verzorgers aan de medewerker van de absentenadministratie doorgeven hoeveel aaneengesloten dagen zij verwachten dat je ziek bent. Als je langer dan 3 dagen aaneengesloten ziek bent, dan moeten je ouders of verzorgers op de vierde dag opnieuw bellen. Bij langdurige ziekte wordt een duidelijke afspraak over de verdere meldingen gemaakt. Als je telefonisch bent ziek gemeld dan hoef je bij terugkeer geen briefje meer mee te nemen naar school. Ben je afwezig zonder absentiemelding, dan worden je ouders of verzorgers dezelfde dag nog gebeld door de school.

Toets inhalen

Leerlingen die een toets gemist hebben, maken in overleg met de docent een inhaalafspraak. Samen wordt het formulier 'inhaalrepetitie' ingevuld en ondertekend door de leerling. Wanneer de leerling wel heeft getekend en niet is verschenen onderzoekt de afdelingsleider wat hiervan de reden is geweest. Afwezigheid zonder geldige reden resulteert in een 1,0. De afdelingsleider beslist. 
Inhaalmomenten:

  • onderbouw (klas 1 en 2): vrijdagmiddag het 6e, 7e, 8e en 9e uur
  • bovenbouw: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag het 9e lesuur

Rapporten

Ouders kunnen de prestaties van hun kind op ieder gewenst moment op de voet volgen in het schooladministratieprogramma Magister. Alleen kort voor de zomervakantie in juli wordt een papieren (eind-)rapport uitgereikt. 

Ouderavonden

In de eerste helft van het schooljaar nodigen de klassenmentoren van alle klassen de ouders uit voor een gesprek. De ouders van de leerlingen in de bovenbouw worden jaarlijks twee keer door de klassenmentor uitgenodigd. In november en maart krijgen ouders een uitnodiging voor de docentenspreekuur. Hier krijgen ouders de mogelijkheid om een vakdocent te spreken. Verder worden in de loop van het schooljaar verschillende ouderavonden georganiseerd.
We nodigen steeds vaker ook leerlingen uit aanwezig te zijn bij de ouderavonden. Met elkaar in gesprek gaan over hoe het op school gaat wordt als meer effectief en prettiger ervaren. Daarom zijn we ook gestart met een pilot rondom driehoeksgesprekken. Deze zijn bedoeld om de leerling tijdens de spreekavonden meer centraal te zetten. Wij hopen hier snel helemaal naar over te stappen. 

Verlof buiten schoolvakanties

Leerlingen hebben verlof van school in de schoolvakanties. Wanneer verlof buiten de schoolvakanties om gewenst is, dan moeten de ouders of verzorgers dat minimaal zes weken van tevoren schriftelijk bij de afdelingsleider indienen. Lees meer.