Tweetalig VWO

Steeds meer onderwijsinstellingen, bedrijven en instellingen werken internationaal. Ook internet brengt de hele wereld binnen handbereik. Bovendien zijn er steeds meer opleidingen in het hoger beroepsonderwijs (hbo) en aan universiteiten die Engelstalig zijn of die Engelstalig studiemateriaal gebruiken. Een studie of baan in het buitenland is dus dichterbij dan je misschien wel denkt, en overal spreken ze Engels. Daarom kun je op het Marnix College een tweetalige vwo-opleiding volgen (tvwo). Vwo in het Engels.

Een tweetalige start

In de eerste drie jaar van het tvwo krijg je de helft van de vakken in het Engels. Dit betekent dat jij met je docent en je klasgenoten in het Engels praat, schrijft en leert. Je zult zien dat je hier in de loop van de brugklas al helemaal aan went. Je doet zelfs zoveel ervaring op met deze taal, dat je misschien wel in het Engels gaat denken. Je kunt straks dus zo de grens over: aan je Engels zal het niet liggen!

Tvwo in de bovenbouw

Na vier jaar tvwo stroom je door naar een gewone vwo 5-klas en begint de voorbereiding op het eindexamen. In vwo 5 en 6 heb je wel de gelegenheid je ook nog voor te bereiden op een internationaal erkend examen Engels: the International Baccalaureate. Met dit IB-diploma op zak wordt het gemakkelijker toegelaten te worden tot een universiteit in het buitenland. In die vier jaren kun je als je wilt ook Latijn volgen, zodat je het tvwo kunt combineren met het gymnasium.

We leren je ‘more than words’

Je leert het Engels op het Marnix op een hoog niveau. Met de beste docenten en een uitgebreid lesprogramma. Een docent die het Engels als moedertaal heeft - een native speaker - geeft je nog eens extra lessen Engels. Verder leren we je veel over internationale relaties, in de klas worden Europese en internationale thema’s besproken en aan het eind van het derde jaar wordt je kennis van internationale ontwikkelingen getoetst. Niet voor niets heeft het Marnix het officiële TTO-certificaat gekregen. Quality guaranteed!

Wist je dat: het Marnix College één van de weinige scholen in Nederland die is zichzelf senior TTO-school mag noemen op basis van de kwaliteit van het totale TTO-programma?

Op naar het buitenland

Je blijft op het tvwo beslist niet stilzitten, want het Marnix organiseert ieder jaar extra leuke activiteiten, zoals een uitwisseling met leerlingen van een Engelstalige school, buitenlandse excursies en internationale stages. Zo breng je je talenkennis meteen in de praktijk!

Waarom kiezen voor tvwo op het Marnix?

  • Engelse taalverwerving
  • Wereldburgerschap
  • Extra certificaten
  • Sterk extra-curriculair programma
  • Goede examenresultaten

 Speciale website TVWO

Wilt je op de hoogte blijven van alle ins & outs van het Marnix tto? Neem dan een kijkje op deze website die hier speciaal voor is gemaakt.

Aanmeldingsprocedure schooljaar 2019-2020

Op woensdagmiddag 13 maart 2019 is er van 13.30-15.30 een testmiddag voor toekomstige TVWO-leerlingen. Deelname is verplicht in de toelatingsprocedure. De test zal bestaan uit het schrijven van een opstel over een door ons gekozen onderwerp (in het Nederlands) en het maken van een Nederlands dictee. Aanmelding gaat via de basisschool. 

Wat zijn de eisen?
Om toegelaten te worden tot het TVWO moet je aan het volgende voldoen:

  • er moet een eenduidig VWO advies van je basisschool zijn (dus geen HAVO/VWO)
  • je moet  “A’s” hebben voor Begrijpend lezen en Rekenen. De andere onderdelen in het Leerlingvolgsysteem moeten overwegend “A” zijn. 
  • de door je juf of meester in te vullen Marnix vragenlijst moet een positief beeld vertonen.
  • de resultaten van de testmiddag moeten overwegend positief zijn.

Bij twijfel bij 1 van de bovenstaande onderdelen volgt er in maart/april een persoonlijk gesprek.

Aanmelden
Wil je je aanmelden voor TVWO op het Marnix? Vraag dan je juf of meester; als het goed is, heeft hij/zij aanmeldingsformulieren van het Marnix gekregen. Doe dit wel ruim voor 1 maart 2019.

Volg ons op social media