Schoolmaatschappelijk werker

Soms gebeurt er iets in het leven dat je moeilijk vindt. Er overlijdt een dierbare. Hoe ga je daarmee om? Of je ouders zijn gescheiden, er verandert veel en misschien zijn ze wel boos op elkaar. Hoe vind jij je weg in de nieuwe situatie? Ook kan het gebeuren dat je je onzeker voelt over jezelf of over wat anderen van je vinden. Of vraag je je af of je misschien meer dan een stevige dip hebt. In die situaties kan het fijn zijn om hulp te krijgen van schoolmaatschappelijk werk. 

Mijn naam is Annette Wilting en ik ben als Schoolmaatschappelijk Werker verbonden aan het Marnix College. Schoolmaatschappelijk werk wordt aangeboden door het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), die in de gemeente verantwoordelijk is voor alle jeugdhulp. Je kan bij mij terecht met al je vragen over opvoeden en opgroeien. Ook ouders kunnen bij me terecht.

De krachten bundelen

Ik werk vooral in de school, omdat ik dan makkelijk te vinden ben. In gesprek komen we samen tot een plan dat werkt. Doel is dat de jongere met zo kort mogelijke inzet van hulp weer goed vooruit kan. Ik werk vanuit de kracht en kwaliteiten van jongeren en hun gezin. We bundelen de krachten met school en thuis. Wat we bespreken, wordt vertrouwelijk behandeld. 

Vaak lukt het om met een aantal coachende gesprekken weer goed vooruit te komen. Soms past een andere vorm van hulp beter of heb je meer aan hulp die wat langer duurt. In dat geval zal ik in overleg met de jongere en ouders doorverwijzen naar passende hulp.

Als je denkt dat ik iets voor je kan betekenen, dan kan je mentor meer vertellen over de manier waarop je kan worden aangemeld. 

Annette Wilting
Schoolmaatschappelijk werker

Volg ons op social media