Remedial Teacher

Lezen en rekenen kun je leren, maar als je dyslexie of dyscalculie hebt dan is dat natuurlijk wel veel moeilijker. Een remedial teacher geeft je extra begeleiding zodat je beter leert omgaan met dyslexie of dyscalculie. 

We houden rekening met je

Wij vinden het belangrijk om in de klas rekening te houden met leerlingen die dyslexie of dyscalculie hebben. Daarom hebben wij daarover afspraken gemaakt, afspraken waar alle docenten op het Marnix zich aan houden. Lees daarvoor Afspraken dyslexie Marnix College

Dyslexiepas

Als je dyslexie hebt, krijg je een dyslexiepas. Daarop staat precies aangegeven waarmee bij jou rekening gehouden wordt. Omdat iedereen met dyslexie anders is, kan dat per persoon verschillen. Misschien heb je genoeg aan de extra tijd die je voor je toetsen krijgt en aan de aangepaste beoordeling van je spelling. Het kan ook zijn dat je extra hulp (Remedial Teaching) nodig hebt voor bijvoorbeeld het leren van Franse woordjes of Geschiedenis. Of misschien wil je met een laptop gaan werken. 

De RT-lessen worden onder schooltijd gegeven. Het kan zijn dat je aan een paar lessen genoeg hebt, maar als je het hele jaar of nog langer RT nodig hebt, kan dat ook.

 

Gerda van Lynden
Remedial Teacher