Programma van toetsing en afsluiting (PTA en PTO)

Tijdens de middelbare schooltijd krijgen alle leerlingen te maken met het PTO en het PTA. Op deze pagina wordt uitgelegd waar dit voor staat en wat het inhoudt.
 

Programma voor toetsing en afsluiting (PTA):

Is bestemd voor de (voor-)examenklassen en regelt alles voor het schoolexamen:
  • welke onderdelen van het examenprogramma in het schoolexamen worden getoetst
  • de inhoud van de onderdelen van het schoolexamen
  • de wijze waarop het schoolexamen plaatsvindt
Verder is op de examinering het examenreglement van toepassing. Dit kunt u hier vinden.
 

Programma van Toetsing Onderbouw (PTO):

Is bestemd voor de onderbouw. Hierin is voor alle vakken opgenomen:
  • de stof voor de toets
  • de vorm van de toets (werkstuk, schriftelijke overhoring, etc.)
  • de weging van de toets
  • het tijdvak waarin de toets wordt afgenomen

PTA's en PTO's per leerjaar en opleiding

Programma van toetsing en afsluiting: 

Het is afhankelijk van het jaar van examinering welke PTA van toepassing is.
 
mavo
mavo 4 (examenperiode 2020-2022)
mavo 3 (examenperiode 2021-2023)
 
havo
havo 5 (examenperiode 2020-2022)
havo 4 (examenperiode 2021-2023)
 
vwo
vwo 6 (examenperiode 2019-2022)
vwo 5 (examenperiode 2020-2023)
vwo 4 (examenperiode 2021-2024)
 

Programma van toetsing onderbouw


Tweedejaars: 
 
Derdejaars:
Als u nog vragen heeft over de PTA's of PTO's kunt u daarover het beste contact opnemen met de mentor van uw zoon of dochter.