De brugklas van Het Marnix College

Na de zomervakantie zet je de grote stap van de basisschool naar de brugklas van het voortgezet onderwijs. Een hele verandering: je krijgt straks nieuwe vakken, verschillende leraren, elke dag huiswerk. Op het Marnix College in Ede zit je één jaar in de brugklas. Je stroomt snel door naar een voor jou geschikt schooltype. In het tweede leerjaar volgt iedereen het onderwijs dat qua tempo en niveau het best bij hem of haar past.

In welke brugklas start jij?

Het Marnix heeft vijf verschillende brugklassen als voorbereiding op een keuze uit zes schooltypes. Dat doen we niet om het ingewikkeld te maken, integendeel: zo kom jij straks in een brugklas die het beste aansluit bij jouw talenten en mogelijkheden. Er is een:

  • mavo/havo-brugklas
  • havo/vwo-brugklas
  • gymnasiumbrugklas
  • tweetalig thavo/vwo-brugklas
  • tweetalig vwo-brugklas

Om te bepalen in welke brugklas jij straks start, kijken we naar drie belangrijke dingen. Zo krijg je van jouw meester of juf een onderwijskundig rapport, met daarin een advies én je scores van het leerlingvolgsysteem. Daarnaast gaan we in gesprek met je juf of meester en proberen we een zo goed mogelijk beeld van je te krijgen. Dit alles helpt ons bij het kiezen van de brugklas die het beste bij jou past.

Alles onder controle

Voor welke brugklas je ook kiest, je krijgt straks een heleboel vakken, in allemaal verschillende lokalen en met het nodige huiswerk. Ingewikkeld? Welnee: met onze eigen schoolagenda heb je straks alles onder controle. Naast vakken die je al kent van de basisschool krijg je ook nieuwe vakken: Nederlands, Frans, geschiedenis, beeldende vorming, wiskunde, biologie, muziek, theater- en podiumexpressie, Engels, technologie, aardrijkskunde, lichamelijke opvoeding, mentorlessen en levensbeschouwing.
Bij elkaar zijn deze vakken goed voor 32 lessen in de week. Zo’n les duurt vijftig minuten. Daar komt je huiswerk natuurlijk nog bij. Hoeveel tijd je daarvoor nodig hebt, verschilt per leerling. Reken gemiddeld op anderhalf uur per dag.

Elke schooldag is anders!

De eerste les begint al om 8.20 uur en de laatste eindigt meestal om 15.00 uur. Elke dag kan er anders uitzien. Je hebt dus niet elke dag van 8.20 uur tot 15.00 uur les. Soms begin je later, soms kun je al eerder naar huis. Wat wel vaststaat zijn de pauzes: elke dag om 10.50 uur en 12.50 uur. Je kunt dan in de kantine de boterhammen opeten die je van huis hebt meegenomen, maar ben je die vergeten dan kun je ook een (gezond) broodje en drankje kopen in de kantine.

Een speciaal Juniorgebouw voor brugklassers

Als brugklasser krijg je samen met de tweedeklassers les in een apart gebouw: het Marnix College Junior. Het Junior ligt tegenover het hoofdgebouw van het Marnix in Ede. Omdat het Junior niet groot is, leer je snel de andere brugklassers en je docenten kennen. Om de overgang naar de middelbare school een beetje gemakkelijker te maken, doe je in de eerste week van het schooljaar mee aan de begroetingsdagen.

Het Marnix Junior is van alle gemakken voorzien. Je houdt pauze in een lichte en ruime aula en doet er ook allerlei activiteiten. Maar je vindt er ook speciale studieplekken, ruime kluisjes en de gymnastieklokalen. Het Juniorgebouw heeft een eigen sportveld, zodat je met mooi weer lekker buiten kunt gymmen.

Ontmoet jouw mentor

Je nieuwe avontuur begint straks met de brugklas en de naam zegt het al: deze is bedoeld om je overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs te overbruggen. In dit jaar krijg je je eigen mentor, iemand die je de beste tips kan geven om je huiswerk te maken, die je helpt als het nodig is en die naar je luistert als er eens iets is. En natuurlijk houdt hij of zij ook je ouders op de hoogte. Samen met je mentor bespreek je ook welk schooltype straks het beste bij je past.

Leerlingmentoren

Op het Marnix hebben we nog iets bijzonders. Elke brugklas heeft twee leerlingmentoren. Dat zijn leerlingen uit de bovenbouw die je kan zien als een grotere broer of zus, die al meegemaakt hebben wat jij nog gaat meemaken. Je kunt ze van alles vragen en zij kunnen je goed helpen.

Leerlingmentoren

Na de brugklas

Aan het eind van de brugklas gaan de leerlingen van de mavo/havo brugklassen en van de (tweetalig) havo/atheneum brugklassen afhankelijk van hun resultaten naar de mavo, de (t-)havo of het atheneum. In klas twee zit je dus of op de mavo, de (tweetalige) havo, het atheneum, het (tweetalig) vwo of gymnasium.