Wiskunde voor ouders

NIEUW:           WISKUNDELESSEN VOOR OUDERS/VERZORGERS

 

Ouders/verzorgers helpen bij huiswerk maken
Ouders/verzorgers proberen hun kind in de brugklas te helpen met het maken en leren van huiswerk. Dit is voor een aantal vakken prima te doen. Ten aanzien van wiskunde kan dat toch lastig zijn. Zeker in de 2
ehelft van het brugklasjaar haken veel ouders/verzorgers dan af.


Wiskunde onderwijs aan ouders/verzorgers

Voor ouders die toch hun kind vooral in de 2
e helft van het jaar willen (blijven) helpen met wiskunde, maar daar toch niet vaardig in zijn, heeft het Marnix College nu een prima oplossing!

Gedurende een vijftal woensdagavonden na de herfstvakantie verzorgt het Marnix College in de persoon van docent Duke Varga wiskundeonderwijs voor ouders/verzorgers. Je leert op deze cursus veel over de wiskunde die in de 2e helft van het jaar aan brugklasleerlingen wordt gegeven. Ook zal er ruim aandacht zijn voor didactische vaardigheden en andere tools die je kunt gebruiken om je kind te helpen bij wiskunde. Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden.


Is deze cursus geschikt voor je?

Bekijk deel B van het wiskundeboek van je kind, en neem van elk hoofdstuk de samenvatting goed door. Snap je daar echt helemaal niets van, dan kan de bovengenoemde cursus interessant voor je zijn. Mocht je toch redelijk bedreven zijn (geweest) in deze wiskunde, dan is de genoemde cursus niet aan te raden.

Ouders/verzorgers die geïnteresseerd zijn, kunnen zich uiterlijk maandag 1 oktober per e-mail aanmelden bij de heer W. Vink, w.vink@marnixcollege.nl, onder de titel “aanmelding wiskundelessen ouders”. Hierbij graag de gegevens onderaan deze brief kopiëren, in de e-mail plakken en invullen. 
Het aantal deelnemers is helaas beperkt tot 25, zodat we de deelnemers zo goed mogelijk kunnen helpen. Ook geldt: maximaal één ouder/verzorger per leerling. U krijgt uiterlijk woensdag 10 oktober bericht of u al dan niet bent toegelaten tot deze cursus. Wees er snel bij, vol = vol. De lessen lijken qua structuur op de wiskundelessen die aan de leerlingen worden gegeven, waarbij ook ruimte zal zijn voor individuele verschillen.


Data en tijden:
De exacte data en tijden van deze wiskundecursus voor ouders/verzorgers zijn:
1
e avond: woensdag 31 oktober               19:30-21:00       Juniorgebouw
2
e avond: woensdag 7 november             19:30-21:00       Juniorgebouw
3
e avond: woensdag 14 november           19:30-21:00       Juniorgebouw
4
e avond: woensdag 21 november           19:30-21:00       Juniorgebouw
5
e avond: woensdag 28 november           19:30-21:00       Juniorgebouw 

AANMELDING WISKUNDE CURSUS OUDERS/VERZORGERS BRUGKLAS  (mavo/havo  of  havo/vwo)

Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ouder/verzorger van ………………………………………………………………………KLAS:……………………………

Evt. beroep ouder/verzorger:…………………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………………………………

E-mailadres: …………………………………………………………………………………………………………………………..

wiskunde voor ouders
Volg ons op social media