PTA's staan online

Alle toetsen en opdrachten die je in de bovenbouw moet maken, staan in het PTA. Hierin staat ook hoe vaak de toets meetelt en of de toets meetelt voor je schoolexamencijfer in het examenjaar en/of voor je overgangsrapport. De PTA's zijn in te zien via het menu: Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

 

PTA