Presentaties profielwerkstukken havo en vwo

Donderdag 2 februari van 18.30-21.00 uur is het de beurt aan de havo en vwo-examenkandidaten om hun profielwerkstukken te presenteren.

Ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom om hier bij te zijn. De presentaties vinden op verschillende plekken plaats in het Hoofdgebouw.