Magister vrijdag 16.00 uur open!

Magister is tot en met vrijdag 18 augustus tot 16.00 uur gesloten voor leerlingen en hun ouders. Vanaf 16.00 uur kun je weer inloggen.

Vanaf dan kan je in Magister je nieuwe klas en je rooster vinden.

Brugklassers krijgen hun inloggegevens via hun mentor uitgereikt. Ouder(s)/verzorger(s) van brugklassers en nieuwe leerlingen in andere leerjaren ontvangen in de eerste lesweek een mail met alle inloggegevens.