Lesgeven in tijden van lockdown

Alle leerlingen en ouders hebben een mail ontvangen van de directie. Hieronder vindt u een samenvatting van die mail.

Scholen voor voortgezet onderwijs hebben de volgende opdracht gekregen van het ministerie van onderwijs:

· De schoolexamens voor mavo 4, havo 5 en vwo 6 moeten doorgaan en leerlingen moeten in de gelegenheid worden gesteld zich daar goed op voor te bereiden.
· Kwetsbare leerlingen moeten op school worden opgevangen als er online wordt lesgegeven.
· De school moet voorbereid zijn op de mogelijkheid dat er vanaf maandag 10 januari online lesgegeven wordt.

Met die opdracht voor ogen hebben wij het volgende besloten voor de week van 20 december:

· De examenklassen (mavo 4, havo 5 en vwo 6) hebben dinsdag, woensdag en donderdag fysiek les op school volgens rooster.
· Alle andere klassen volgen online les volgens rooster op woensdag en donderdag. Alleen het vak LO vervalt in het online rooster.

Op maandag 3 januari wordt bekend gemaakt wat er van scholen wordt verwacht vanaf 10 januari. Woensdag 5 januari sturen wij een bericht hierover aan alle medewerkers, ouders en leerlingen.