Juniorgebouw dicht

Liander (netbeheerder elektra) heeft ons laten weten dat morgen, donderdagmiddag 18 januari, vanaf 12.30 uur het Juniorgebouw niet van stroom kan worden voorzien.
Dat heeft zoveel implicaties voor de organisatie van ons onderwijs dat wij hebben besloten het Juniorgebouw te sluiten. Wij laten die middag alle lessen van klas 1 en 2 vanaf 12.25 uur (zesde lesuur) vervallen.