De verslavende digitale wereld 'update'

De belangstelling voor de thema-avond “De verslavende digitale wereld” is groot. Daar is de Ouderraad heel erg blij mee. Echter, de belangstelling blijkt dermate groot dat wij, in overleg met de schoolleiding, besloten hebben om de avond alleen open te stellen voor ouders en docenten.

De Ouderraad is overweldigd door het aantal leerlingen dat zich aangemeld heeft voor de avond. We zijn ons dan ook bewust dat de interesse en behoefte om informatie over dit onderwerp vanuit leerlingen ook heel groot is. De Ouderraad is daarom op dit moment in overleg met de schoolleiding om op een andere wijze dan via een thema-avond met de leerlingen hierover in gesprek te gaan en hun ideeën over dit onderwerp uit te wisselen.

Naast de wijziging om de avond alleen voor ouders en docenten te houden, willen wij u informeren dat de locatie van de avond ook gewijzigd is. De thema-avond is op 22 november, aanvang 19:15 (tot ca 21:30) en zal gehouden worden in de aula van het juniorgebouw.

We rekenen op uw begrip voor de keuze om leerlingen op een later tijdstip te betrekken bij dit onderwerp en hopen u te mogen begroeten op 22 november.

 

De verslavende digitale wereld
Volg ons op social media