Bericht voor de tweede klassen over de repetitieweek

Er is een wijziging in het jaarrooster. De projectweek in de week van maandag 29 maart t/m vrijdag 2 april is wegens de corona-omstandigheden helaas komen te vervallen. In plaats daarvoor is er voor hen in diezelfde week een extra repetitieweek ingelast.

Dit creëert voor docenten en leerlingen een goede gelegenheid om het eerder behandelde onderwijsprogramma fysiek op school te kunnen toetsen. Dankzij de grote ruimtes die het Marnix College tot haar beschikking heeft, zijn we in staat om een repetitieweek te organiseren binnen de gestelde richtlijnen, zoals de 1,5 meter onderlinge afstand. We wensen de leerlingen veel succes met de voorbereidingen.