Internationalisering

De wereld wordt steeds kleiner. Grenzen vervagen en internationale contacten breiden zich verder uit, op allerlei terreinen. Het is dan ook belangrijk dat je kennis maakt met de gewoonten en gebruiken in andere landen. Daarom hebben we op het Marnix speciale programma’s waarbij je kennis maakt en samenwerkt met leeftijdsgenoten in het buitenland. Daarmee creëer je wederzijds begrip en draag je bij aan vrede en veiligheid.

Programma van internationalisering

Sinds 1994 onderhouden we op het Marnix contact met scholen uit verschillende landen in Europa. Deze scholen noemen we partnerscholen en daarmee ga je op uitwisseling. De uitwisselingen bereiden je voor op het leven als burger in de Europese Unie. Je maakt kennis met andere talen en culturen, doet internationale ervaring op en je oefent met het spreken van moderne vreemde talen. Internationalisering is ook goed voor je persoonlijke ontwikkeling. Je leert jezelf zo nu en dan aan te passen aan andere gewoonten en je leert ook om vooroordelen tegen het licht te houden en daarop je eigen conclusie te trekken.

Deelname aan internationaliseringsprojecten

Wanneer je op het Het Marnix College leert, dan doe je tenminste mee aan één internationaliseringsproject. Dat kan via uitwisselingen tussen het Marnix College en:

  • partnerscholen,
  • Erasmus + Projecten (tweejarige projecten met minimaal drie Europese scholen),
  • en e-mail projecten (zoals E-Twinning).

Je zult vast en zeker later aan de uitwisseling terugdenken als één van de hoogtepunten van je schoolloopbaan. Wie weet houd je er leuke internationale contacten aan over!

Partnerscholen

Dit is de partnerschool waarnaar je mogelijk op uitwisseling gaat:

Scholen waarmee het Marnix College aan het Erasmus + project ‘Balancing economy and ecology, a global challenge' samenwerkt (start weer op vanaf janauari 2021):

 Scholen waarmee het Marnix College aan het Erasmus + project ‘Social Media in a constructive and creative way' samenwerkt (vanaf janauari 2021):