FAQ

Heb je een vraag? Je kunt ons natuurlijk altijd  bellen. Maar misschien staat het antwoord op je vraag in de lijst met FAQ. Dan weet je nog sneller waar je aan toe bent.

1. Waarom geeft de school geen toestemming voor een extra vakantiedag voor mijn kind?
Het antwoord op deze vraag is: omdat de school die toestemming niet mág geven. Leerplicht is een goede zaak, maar de keerzijde is dat je niet zomaar weg kunt blijven van school. Dat de school verzoeken tot verlof voor een extra vakantiedag niet kan honoreren, staat dus helemaal los van begrip voor een bijzondere situatie. De school moet zich eenvoudig houden aan de Leerplichtwet. Hierin is precies bepaald in welke situaties scholen toestemming mogen geven voor verzuim. Uw kind krijgt wél verlof voor bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld een verhuizing, een bruiloft of een begrafenis binnen de familie. Extra vakantiedagen mag de school alleen geven wanneer een van de ouders onmogelijk gedurende de schoolvakantie twee weken aaneengesloten vrij kan nemen. Dat kan het geval zijn voor hoteleigenaren of andere ondernemers die juist in het vakantieseizoen hun drukste periode hebben. Deze ouders mag de school eenmaal per jaar toestemming geven voor een vakantie tijdens lesweken. Het kan voorkomen dat een extra vakantiedag om een andere reden bijzonder goed zou passen. Helaas zijn scholen echter gebonden aan deze ene uitzondering en mogen zij geen vakantieverlof verlenen in andere situaties.

Overtreding van de Leerplichtwet is strafbaar. Wanneer ouders zonder toestemming hun kind (eerder) meenemen op vakantie, moet de school dit melden bij de afdeling leerplicht van de gemeente. Op de website van de gemeente Ede vindt u onder ‘leerplicht’ meer gedetailleerde informatie. Zie www.ede.nl. Als u meent dat uw kind voor bijzonder verlof in aanmerking komt, kunt u daartoe een verzoek indienen bij de afdelingsleider. Doet u dat indien mogelijk zes weken van tevoren.

2. Waarom vallen er geregeld lessen uit?
De oorzaak voor lesuitval ligt voor een groot deel buiten de school. Om de werkdruk van docenten te verminderen, hebben zij sinds een paar jaar het wettelijke recht op een viertal ‘verlofdagen’ tijdens schoolweken. Dat is geregeld in de CAO. De lessen van de docent die zo’n vrije dag opneemt, vervallen. Bovendien kan een docent ook recht hebben op verlof op andere gronden. Is er een begrafenis of bruiloft in de familie? Gaat hij verhuizen? Is hij 25 jaar getrouwd of heeft hij een ernstig ziek kind? Hij heeft recht op verlof.
Daarnaast vindt de school het belangrijk dat docenten hun vakkennis up-to-date houden en de ontwikkelingen op onderwijsgebied blijven volgen. Ook hier komt de CAO weer om de hoek kijken: docenten zijn verplicht 10% van hun tijd aan die deskundigheidsbevordering te besteden. Zij doen dit deels in hun vrije tijd, maar veel opleidingen en nascholingen worden aangeboden op doordeweekse dagen.

Tot slot zijn docenten net mensen: ze zijn wel eens ziek. Wanneer het om een (kortdurende) griep gaat, vervallen de lessen. Wanneer blijkt dat de docent langer afwezig zal zijn, zoekt de school een invaller.
Lesuitval wordt echter ook veroorzaakt door welbewuste keuzes van de school. Onze leerlingen gaan regelmatig op reis of op een dagexcursie. We menen dat dit een waardevolle aanvulling is op het lesprogramma, maar er zijn wel begeleiders voor nodig: docenten, inderdaad. Wanneer de ene leerling dus profiteert van een lesdag buiten de schoolmuren, dan heeft een andere binnen de muren van de school lesuitval. In de eerste en tweede klassen worden tussenuren wel zo veel mogelijk voorkomen. Er wordt geschoven in het rooster of een collega vangt de klas op. Leerlingen van de andere leerjaren hebben een tussenuur in hun rooster.
Kortom: een groot deel van onze lesuitval kunnen we niet beïnvloeden. Het deel dat we zelf organiseren zouden we kunnen beperken. We kiezen er voor dat laatste niet te doen.

3. Waarom kan ik als ouder niet gewoon het account van mijn kind gebruiken om in Magister te kijken?
Die vraag lijkt eenvoudig te beantwoorden. Want natuurlijk kunt u als ouder inloggen met de gegevens van uw kind en dan kunt u prima zien wat zijn of haar huiswerk is, welke cijfers uw kind haalde of wanneer uw kind absent was. Tegelijkertijd mist u dan het een en ander. U kunt hier uw contactgegevens (mailadres en telefoonnummer) en ook uw wachtwoord zelf wijzigen. Alle ouders van nieuwe (brugklas-)leerlingen ontvangen daarom een eigen gebruikersnaam en wachtwoord voor Magister. Mocht u dat wachtwoord kwijt zijn, dan is een nieuw wachtwoord aanvragen eenvoudig en dat wijst zichzelf via de site. Wanneer u uw gebruikersnaam kwijt bent, zijn iets meer handelingen nodig: dan stuurt u een bericht aan info@marnixcollege.nl om die gebruikersnaam op te vragen. Op deze manier bent u als ouder op de hoogte van alle administratieve wetenswaardigheden rond uw kind. Totdat uw zoon of dochter jarig is en 18 wordt: vanaf dat moment is uw kind meerderjarig en dan mag de school dit soort gegevens niet meer verstrekken zonder toestemming van de meerderjarige. Dat betekent dat uw kind eerst toestemming dient te geven voor inzage voordat u als ouder weer toegang heeft tot uw account. Uw meerderjarige kind geeft deze toestemming door bij deze optie in Magister een vinkje te plaatsen.