Decaan

Gedurende je schoolloopbaan kies je de vakken waarin je eindexamen gaat doen. Dat keuzeproces wordt begeleid door de mentoren en jouw decaan. Aan het eind van de middelbare school begeleidt de decaan je ook bij het kiezen van een vervolgopleiding. Het decanaat van het Marnix College bestaat voor alle afdelingen uit Marije van Iersel (decaan) en Kirsten Komen ( ondersteunend decaan).

Bereikbaarheid decaan

Wij zijn te vinden in kamer J109a op het juniorgebouw. Marije werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (thuiswerkdag) van 09.00 - 16.00 uur. Kirsten werkt op maandag, donderdag, vrijdag (thuiswerkdag) van 09.00 - 17.00 uur. Op donderdagen zijn we niet altijd aanwezig op het Marnix College in verband met externe vergaderingen en activiteiten. Als we niet op school aanwezig zijn, zijn we altijd per e-mail bereikbaar.

Hulp bij het kiezen van je vakkenpakket

In de 2e en 3e klas van de mavo en de 3e klas van de havo en het vwo kies je vakken waarin je eindexamen gaat doen. Als decaan begeleid je, samen met de mentoren, de leerlingen bij hun profielkeuze door informatie en advies te leveren. De begeleiding voor de profielkeuze is zowel collectief als individueel waarbij de ouders zoveel mogelijk worden betrokken. Voor ouders zijn er speciale voorlichtingsavonden. Alle derde klas leerlingen worden klassikaal door de decaan voorgelicht over de profielkeuze. Zowel ouders als leerlingen kunnen informatie ontvangen van de decaan.

Mavo leerlingen werken met het digitale programma 'Qompas vmbo', ter voorbereiding op de vakkeuze (mavo 2) en de profielkeuze (mavo 3).
Leerlingen in havo 3 en vwo 3 werken ter voorbereiding op de profielkeuze met het digitale programma 'Qompas profielkeuze'. 

Zit je in de derde klas, dan moet je vóór de deadline in februari je profiel met het bijbehorende vakkenpakket kiezen. Via het computerprogramma Zermelo kun je zelf je profielkeuze invoeren.

Hulp bij het kiezen van je vervolgopleiding

Ook voor hulp bij het kiezen van een vervolgopleiding kun je, wanneer je er met je mentor niet uitkomt, terecht bij de decaan. In de bovenbouw ga je verder met het digitale loopbaandossier dat je gestart bent in de derde klas. Tijdens de gehele bovenbouw werken we ondersteunend met Qompas vmbo voor mavo 4 en Qompas studiekeuze voor havo en vwo. Daarnaast benadrukken we het belang van het opdoen van verschillende ervaringen. We stimuleren leerlingen om, eventueel samen met hun ouders, open dagen te bezoeken of deel te nemen aan meeloopdagen. Omdat we dit belangrijk vinden mag dit ook een aantal keer onder schooltijd. 

Leerlingen kunnen voor het stellen van een korte vraag inlopen op maandag, dinsdag en donderdag in de grote pauze. Voor een wat langer profielkeuze- of studiekeuzegesprek maken wij graag een afspraak. Je mentor kan je doorverwijzen maar je mag ook zelf een mail sturen naar het decanaat. Ook ouders kunnen contact met ons opnemen voor informatie over profiel- of studiekeuze of voor het maken van een afspraak. Dit kan via m.vaniersel@marnixcollege.nl (Marije van Iersel) of k.komen@marnixcollege.nl (Kirsten Komen).

Hartelijke groet, Marije van Iersel & Kirsten Komen