Decaan

Gedurende je schoolloopbaan kies je de vakken waarin je eindexamen gaat doen. Dat keuzeproces wordt begeleid door de mentoren en jouw decaan. Aan het eind van de middelbare school begeleidt de decaan je ook bij het kiezen van een vervolgopleiding. Alle afdelingen op het Marnix College hebben dezelfde decaan, Marije van Iersel.

Bereikbaarheid decaan

De decaan is te vinden in kamer 117 op het hoofdgebouw. De decaan werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op donderdagen is de decaan niet altijd aanwezig op het Marnix College in verband met externe vergaderingen, scholing en activiteiten. Mocht de decaan niet aanwezig zijn dan mag je altijd een mailtje sturen. Verder mag je altijd binnen komen lopen voor informatie, gesprekken en adviezen. 

Hulp bij het kiezen van je vakkenpakket

In de 2e en 3e klas van de mavo en de 3e klas van de havo en het vwo kies je vakken waarin je eindexamen gaat doen. Als decaan begeleid je, samen met de mentoren, de leerlingen bij hun profielkeuze door informatie en advies te leveren. De begeleiding voor de profielkeuze is zowel collectief als individueel waarbij de ouders zoveel mogelijk worden betrokken. Voor ouders zijn er speciale voorlichtingsavonden. Zowel ouders als leerlingen kunnen nieuwsbrieven ontvangen van de decaan.

Alle derde klassen (mavo, havo, vwo) werken met het digitale programma Qompas profielkeuze. 

Zit je in de derde klas, dan moet je vóór 10 februari 2020 je profiel met het bijbehorende vakkenpakket kiezen. Op 23 maart 2020 wordt deze keuze als definitief beschouwd. Via het computerprogramma PKP voeren we jouw vakkenpakket in.

Hulp bij het kiezen van je vervolgopleiding

Ook voor hulp bij het kiezen van een vervolgopleiding kun je terecht bij de decaan. In de bovenbouw ga je verder met het dossier dat je gestart bent in de derde klas. Tijdens de gehele bovenbouw werken we ondersteunend met Qompas studiekeuze. Daarnaast benadrukken we het belang van het opdoen van verschillende ervaringen. We stimuleren leerlingen om samen met hun ouders open dagen te bezoeken of deel te nemen aan meeloopdagen (zowel bij studies of beroepsbeoefenaars) en proefstudeerdagen. Omdat we dit belangrijk vinden mag dit ook een aantal keer onder schooltijd. De leerlingen houden per leerjaar hun bevindingen bij in een portfolio waarin verschillende reflectieopdrachten zijn opgenomen.

Benader mij gerust voor informatie, advies of een gesprek. Leerlingen kunnen altijd bij mij binnenlopen (kamer 117) of een e-mail sturen. Ook ouders kunnen contact met mij opnemen voor informatie of het maken van een afspraak. Dit kan via telefoonnummer 0318-650035 of via m.vaniersel@marnixcollege.nl 

Hartelijke groet, Marije van Iersel