Coördinator TTO

Ik ben Corine Poot en naast docente Engels al jaren coördinator van het Tweetalig VWO op het Marnix. Mijn werk bestaat eigenlijk uit drie delen. Het aannemen en toelaten van nieuwe leerlingen, het organiseren van alle reizen en buitenschoolse activiteiten en het coördineren van scholing voor docenten in het TVWO. 


Wat mijn werk zo leuk maakt is dat er zoveel activiteiten zijn in het TVWO die de opleiding zo levendig maken. Zo bel ik de ene dag met Schotland voor een 'ghost tour' en mail ik de andere dag met de Nederlandse Cricket Bond voor een clinic bij ons op school. 


Ik maak de leerlingen mee van binnenkomst bij de 'ik kom kijken' middagen tot en met de diploma-uitreiking in 6 VWO. Een traject van jaren waarin je goed kan zien wat de opleiding brengt. Van geweldige 'speeches' bij de Junior Speaking Contest tot en met de uitvoering van Shakespeare toneelstukken. En dat natuurlijk allemaal in het Engels. 


Het leukste is misschien wel als ik als toeschouwer bij een activiteit in de tweetalige klassen zie dat alles klopt, dat de leerlingen plezier hebben en uitgedaagd worden en dat de ouders trots toekijken. 

Meer informatie over het tvwo?

Wil je meer weten over het tvwo, heb je vragen over de toelatingsprocedure, de speciale voorlichtingsavond of wil je een folder aanvragen? Neem dan contact op met Corine Poot, coördinator van het tvwo. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 0318-650035, of via e-mail: c.poot@marnixcollege.nl.