Begeleider Taal & Rekenen

Extra hulp bij taal en rekenen

Als onderdeel van het eindexamen zijn taal en rekenen op de middelbare school de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Wij willen je hier goed op voorbereiden tijdens de lessen, maar voor een aantal leerlingen is dat niet voldoende. Daarom krijg je in de brugklas toetsen om het niveau van jouw reken- en taalvaardigheid te bepalen. Als blijkt dat jij bepaalde onderdelen niet goed beheerst, dan krijg je onder schooltijd extra hulp in de vorm van bijlessen aangeboden. Ik bekijk dan samen met jou welke hulp jij nodig hebt om een hiaat weg te werken. Bij de meeste leerlingen duurt een traject voor BTR (begeleiding bij taal en rekenen) ongeveer 8 weken. 

 

Ineke van Essen
Begeleider Taal en Rekenen