Aanmelden voortgezet onderwijs 2020-2021

Vanaf december 2019 tot en met 1 maart 2019 kun je je aanmelden op het Marnix College. Dat doe je door het aanmeldingsformulier in te vullen. Deze formulieren liggen vanaf januari 2020 klaar op je eigen basisschool. Je kunt het aanmeldingsformulier ook hier downloaden.

De aanmeldingsprocedure

 1. Invullen aanmeldingsformulier van het Marnix College (door de ouders).
  Laatste mogelijkheid aanmelding is zondag 1 maart 2020 (door de basisschool).
 2. Het Marnix College ontvangt de benodigde gegevens van de basisschool, met daarin:
  - het advies van de basisschool
  - eventueel een OnderwijsKundig Rapport
  - de scores uit het LeerlingVolgSysteem (LVS)
  - de Citoscore (na afloop van de Citotoets)
 3. Er vindt een warme overdracht plaats tussen de basisschool en het Marnix College.
 4. De toelatingscommissie bespreekt de aangemelde leerlingen.
  Vóór de meivakantie weten de kinderen, ouders en de basisschool of de leerling is toegelaten.
 5. Er volgt een inschrijfformulier voor de ouders van de toegelaten kinderen.
 6. Op 10 juni komen de aanstaande brugklassers in klassenverband naar het Marnix om kennis te maken met de klas en hun mentor.

Wat speelt er mee bij de plaatsing van een leerling?

 1. Advies van de basisschool (deze is leidend)
 2. De resultaten van de cito LVS-toetsen van groep 6 tot en met 8
 3. Kenmerken van de leerling
 4. Wens ouder/kind

Belangrijke data

 • Woensdagavond 15 januari 2020: informatieavond voor ouders. Aanvang 19.30 uur, einde 21.00 uur. Na een algemene korte voorlichting krijgen ouders de gelegenheid om specifieke informatie te verkrijgen over de verschillende onderwijsstromen en de begeleiding op het Marnix. Er zijn afdelingsleiders, mentoren, docenten, leerlingbegeleiders en leerlingen. Geen vraag mag onbeantwoord blijven!
 • Woensdagavond 22 januari 2020: voorlichting Tweetalig Onderwijs. Aanvang 19.30, einde 21.00 uur. Zowel ouders als kinderen zijn van harte welkom. Na een algemeen deel is er voor de kinderen een apart programma met ouderejaars leerlingen.
 • Vrijdag 7 februari 2020: Open Huis. 16.00 - 21.00 uur. We laten graag zien wat voor school wij zijn. Van harte welkom om de sfeer te proeven, mee te doen aan allerlei activiteiten, je te laten voorlichten en om in gesprek te gaan met docenten en leerlingen. Wordt Mijn Marnix ook Jouw Marnix?
Volg ons op social media