Aanmelden voortgezet onderwijs 2021-2022

Vanaf december 2020 tot en met 8 maart 2021 kun je je aanmelden op het Marnix College. Dat doe je door het aanmeldingsformulier in te vullen. Deze formulieren liggen vanaf januari 2020 klaar op je eigen basisschool. Je kunt het aanmeldingsformulier ook hier downloaden.

De aanmeldingsprocedure

 1. Invullen aanmeldingsformulier van het Marnix College (door de ouders).
  Laatste mogelijkheid aanmelding is maandag 8 maart 2021 (door de basisschool).
 2. Het Marnix College ontvangt de benodigde gegevens van de basisschool, met daarin:
  - het advies van de basisschool
  - eventueel een OnderwijsKundig Rapport
  - de scores uit het LeerlingVolgSysteem (LVS)
  - de Citoscore (na afloop van de Citotoets)
 3. Er vindt een warme overdracht plaats tussen de basisschool en het Marnix College.
 4. De toelatingscommissie bespreekt de aangemelde leerlingen.
  Vóór de meivakantie weten de kinderen, ouders en de basisschool of de leerling is toegelaten.
 5. Er volgt een inschrijfformulier voor de ouders van de toegelaten kinderen.
 6. Op 9 juni komen de aanstaande brugklassers in klassenverband naar het Marnix om kennis te maken met de klas en hun mentor.

Wat speelt er mee bij de plaatsing van een leerling?

 1. Advies van de basisschool (deze is leidend)
 2. De resultaten van de cito LVS-toetsen van groep 6 tot en met 8
 3. Kenmerken van de leerling
 4. Wens ouder/kind

Belangrijke data

 • Woensdagavond 13 januari 2021: Online informatieavond voor ouders. Aanvang 20.00 uur, einde 21.00 uur. Geen vraag mag onbeantwoord blijven!
 • Woensdagavond 20 januari 2021: Online voorlichting Tweetalig Onderwijs.  Aanvang 20.00, einde 21.00 uur. De TTO-coördinatoren zullen op deze avond een uitgebreide presentatie geven over het Tvwo en Thavo. Ook leerlingen van het TTO zullen kort wat over hun ervaringen vertellen. Uiteraard is er ook ruimte voor vragen.
 • Vrijdag 5 februari 2021: Open Thuis. 16.00 - 20.00 uur. Geef je hier op! Wordt Mijn Marnix ook Jouw Marnix?
Volg ons op social media