Aanmelden voortgezet onderwijs 2024-2025

Aanmelden voor het schooljaar 2024-2025 is niet meer mogelijk via de portal. Overweegt u toch uw kind aan te melden voor de brugklas van het Marnix College in 2024-2025, neemt u dan contact op met de heer Vink (contactgegevens hiernaast).

Tussen 25 en 31 maart 2024 kan een leerling zich via www.vo-ede.nl aanmelden voor een middelbare school in Ede. Je vindt hier ook de aanmeldingspagina voor het Marnix College. De laatste mogelijkheid voor aanmelden is 31 maart 2024.

 

De aanmeldingsprocedure

 1. Invullen aanmeldingsformulier van het Marnix College via www.vo-ede.nl (door de ouders).
 2. Het Marnix College ontvangt de benodigde gegevens van de basisschool, met daarin:
  - het advies van de basisschool
  - eventueel een OnderwijsKundig Rapport
  - de scores uit het LeerlingVolgSysteem (LVS)
  - de Citoscore (na afloop van de Citotoets)
 3. Er vindt een warme overdracht plaats tussen de basisschool en het Marnix College.
 4. De toelatingscommissie bespreekt de aangemelde leerlingen en brengt de leerlingen en ouders op de hoogte middels een brief.
 5. Er volgt een inschrijfformulier voor de ouders van de toegelaten kinderen.
 6. Op 19 juni komen de aanstaande brugklassers in klassenverband naar het Marnix om kennis te maken met de klas en hun mentor.

Wat speelt er mee bij de plaatsing van een leerling?

 1. Advies van de basisschool (deze is leidend)
 2. De resultaten van de cito LVS-toetsen van groep 6 tot en met 8
 3. Kenmerken van de leerling
 4. Wens ouder/kind

Belangrijke data

Bekijk hier het overzicht met belangrijke data die verband houden met de aanmelding van een leerling.