Aanmelden voortgezet onderwijs 2022-2023

Vanaf december 2021 tot en met 7 maart 2022 kun je je aanmelden op het Marnix College. Dat doe je door het aanmeldingsformulier in te vullen. Deze formulieren liggen vanaf januari 2021 klaar op je eigen basisschool. Je kunt het aanmeldingsformulier ook hier downloaden.

De aanmeldingsprocedure

 1. Invullen aanmeldingsformulier van het Marnix College (door de ouders).
  Laatste mogelijkheid aanmelding is maandag 7 maart 2022 (door de basisschool).
 2. Het Marnix College ontvangt de benodigde gegevens van de basisschool, met daarin:
  - het advies van de basisschool
  - eventueel een OnderwijsKundig Rapport
  - de scores uit het LeerlingVolgSysteem (LVS)
  - de Citoscore (na afloop van de Citotoets)
 3. Er vindt een warme overdracht plaats tussen de basisschool en het Marnix College.
 4. De toelatingscommissie bespreekt de aangemelde leerlingen.
  Vóór de meivakantie weten de kinderen, ouders en de basisschool of de leerling is toegelaten.
 5. Er volgt een inschrijfformulier voor de ouders van de toegelaten kinderen.
 6. Op 8 juni komen de aanstaande brugklassers in klassenverband naar het Marnix om kennis te maken met de klas en hun mentor.

Wat speelt er mee bij de plaatsing van een leerling?

 1. Advies van de basisschool (deze is leidend)
 2. De resultaten van de cito LVS-toetsen van groep 6 tot en met 8
 3. Kenmerken van de leerling
 4. Wens ouder/kind

Belangrijke data

Bekijk hier het overzicht met belangrijke data die verband houden met de aanmelding van een leerling.