Welkom bij het Marnix College

Samen School Maken

ISK morning TVWO 3


By: Jos de Heij and Sofie Schonewille, T3u

For pictures click here

On Tuesday morning two classes from the ISK visited our school to talk with students from T3u and T3t. In total, we were with about 60 students who were all very different. At the moment both T3 classes are busy with the teenagers project, in this project we learn about teenagers across the whole world. The idea of this ‘exchange' was to find similarities and differences between you and students the students from the ISK (and then we can include this in the outcome of our project). Furthermore, we taught the other students what our day looks like here, what the rules are at school and many other things! Keep reading to find out about what kind of topics we discussed!

One of the topics we discussed was language (which was a bit ironic because sometimes it was kind of hard to communicate! :) ) While discussing this topic there was one thing that really caught my eye and this was the fact that these ‘children' spoke quite a lot of languages! Some of them spoke Arabic, Turkish, French, Dutch and a bit of English! Something else that I found very cool was that they were having trouble (sometimes) with speaking Dutch but sometimes so were we! We mostly speak English at school so while we were talking in Dutch we couldn't always remember the Dutch words or spelling, luckily a boy from our group knew how to spell most of the words! Furthermore, we also learned some new words like ivet, which is yes in Turkish. On the poster we wrote all kinds of words, we wrote down cool Dutch words but also the word yes in as many languages as we could think of!

Food was also a subject we talked about. This is the first topic that my group and I (Sofie) talked about. In the beginning, we didn't really know what to do or to write down but eventually, we decided to write down all the foods that we find tasty and the foods that we dislike. We folded the large poster in half to make a line in the middle and proceeded to write down as many different kinds of food as we could. It was cool to see everyone's different taste but also to see that the other students enjoy a lot of the same foods we do. However, the students in our group who were from Syria also enjoyed rice with some kind of sauce, which is something I don't eat very often.

We also talked about traditions, for instance, what our favourite holiday was. Whereas most of the students from the Marnix college said they liked Easter or Sinterklaas best, many of the ISK students liked the Ramadan best. Although these are very different holidays, the reasons we liked them best were very similar. Exchanging gifts, being together with family and eating delicious foods are things we all enjoy!

Doing sports is something that almost all of us enjoyed. This was also one of the few topics where there was barely any difference! Most of the sports or hobbies we do were also things the ISK students did. For example, they also like to watch movies, read books, listen to music etc. Although they do listen to different songs and watch movies in different languages it is still something we can talk about. Furthermore sports the other students do include tennis, basketball, soccer, fitness and much more!
Quite a lot of students from Marnix also practice these sports. (Including me! I play tennis!) Most of them also read Harry Potter, all of this connects us to them!

Lastly, we talked about school, a topic in which the differences were very noticeable. Students from the ISK don’t take being on time too seriously (they only get ten minutes of corvee if they’re late after all) whereas us, students from the Marnix college wouldn’t risk being late because you’ll have to do two hours of corvee. When we gave the students from the ISK a tour through our school, we learned another difference. The students were amazed at how big our school is, and how many subjects we have. They told us that their school is much smaller and that they don’t have subjects like for instance chemistry or physics. Some of the ISK students told us that they might go to the Marnix college once their Dutch is good enough to follow subjects properly. They were very enthusiastic about it, and we would be glad to welcome new students!

So in conclusion, this exchange was a great success, and we all enjoyed ourselves, even if it was because we didn't have normal lessons. The most important thing we learned from this, is that even though we might come from different countries and different cultural backgrounds, we are very similar in for instance our interests, hobbies, and tastes in music.

 

 

ISK ochtend TVWO 3

Voor foto's klik hier
Geschreven door: Jos de Heij en Sofie Schonewille, T3u

Op dinsdagochtend waren er twee klassen van het ISK op school om te praten met leerlingen van T3u en T3t. In totaal waren we met 60 hele verschillende leerlingen. Op dit moment zijn T3u en T3t bezig met het ‘teenagers’ project, tijdens dit project leren we over tieners over de hele wereld. Het doel van deze ‘uitwisseling’ was om verschillen en overeenkomsten met jou en de ISK leerlingen te vinden (dit kunnen we dan ook gebruiken voor ons project). Verder hebben wij de andere leerlingen laten zien hoe onze dag eruit ziet, wat de regels zijn op school en nog veel meer! Lees snel verder om erachter te komen waar we nog meer over hebben gepraat!

Een van de thema’s die we hebben besproken is taal (dit was een beetje ironisch omdat het soms heel moeilijk was om te communiceren! :) ). Terwijl we hierover aan het praten waren viel een ding heel erg op, dit was het feit dat deze ‘kinderen’ best veel talen spreken! Sommige spraken Arabisch, Turks, Frans, Nederlands en een beetje Engels! Iets anders wat ik ook leuk vond was dat zij soms wat problemen hadden met Nederlands spreken maar wij ook! We spreken vooral Engels op school dus wij hadden soms wat moeite met de spelling van woorden of met het herinneren van woorden. Gelukkig wist een jongen van het ISK wel hoe je deze woorden moest spellen! Verder hebben we ook nieuwe woorden geleerd net als ivet, wat ja betekent in het Turks. Op de poster hebben we allemaal woorden opgeschreven, we hadden coole nederlandse woorden opgeschreven maar ook in zo veel mogelijk talen het woordje ja!

Eten was ook een onderwerp waar we het over hebben gehad. Dit is het eerste thema waar ik (Sofie) het met mijn groepje over heb gehad. In het begin wisten we niet echt wat we moesten doen of wat we moesten opschrijven maar uiteindelijk hadden we besloten om alle eten die we lekker vinden en alle eten die we minder lekker vinden op te schrijven. We hebben de poster doormidden gevouwen en zijn aan de slag gegaan.
Het was leuk om iedereens verschillende smaak te zien maar ook om te zien dat de andere leerlingen hetzelfde lekker vinden als wij. Daarentegen waren er ook wel een paar leerlingen uit Syrië die rijst met een soort van saus ook heel lekker vonden, dit is weer iets wat ik niet zo vaak eet.

Ook hebben we het gehad over tradities, bijvoorbeeld wat onze favoriete feestdagen waren. Bij de meeste leerlingen van het Marnix waren Pasen en Sinterklaas favoriet, de leerlingen van de ISK vonden vooral de Ramadan het leukst. Ook al zijn dit hele verschillende feestdagen, de redenen waarom ze favoriet waren, waren ongeveer hetzelfde. Het krijgen en geven van cadeaus, het samenzijn met familie en lekker eten zijn dingen die we allemaal graag doen!

Sporten is iets wat we bijna allemaal leuk vonden. Dit was ook een van de weinig thema’s waar er bijna geen verschillen waren! Meeste sporten en hobby's die wij doen, doen zij ook! Zij vinden het bijvoorbeeld ook leuk om film te kijken, boeken te lezen, naar muziek te luisteren etc. Hoewel ze wel naar andere liedjes luisteren en naar films in een andere taal kijken, is het nog steeds iets waar we over kunnen praten. Verder waren de sporten die de ISK leerlingen doen/ deden bijvoorbeeld; tennis, basketbal, voetbal, fitness en nog veel meer!
Best veel leerlingen van het Marnix doen ook aan deze sporten! (Ik ook! Ik doe tennis!) De meeste van ze hebben ook Harry Potter gelezen, dit brengt ons allemaal samen!

Als laatste hebben we over school gepraat, een onderwerp waar toch wel de grootste verschillen waren. De leerlingen van de ISK nemen school vaak niet zo serieus (ze krijgen ook maar tien minuten corvee als ze te laat komen voor een les), terwijl leerlingen van het Marnix het niet durven te riskeren om te laat te komen aangezien je dan twee uurtjes afval mag komen prikken in je vrije tijd. Toen we de leerlingen van de ISK een rondleiding gaven van de school waren velen erg onder de indruk. Zij vertelden ons dat hun school veel kleiner is, ook krijgen ze veel minder vakken en vakken als scheikunde en natuurkunde hadden ze helemaal niet! Een paar leerlingen van de ISK vertelden (zeer verheugd) dat ze over een paar jaar ook misschien wel naar het Marnix zouden komen als hun nederlands goed genoeg is om lessen te kunnen volgen. Zoals ik al zei zijn ze er erg enthousiast over, en wij verwelkomen ze graag op het Marnix college!

Deze uitwisseling was zeker een groot succes en we hebben het allemaal erg naar onze zin gehad, ook al was het misschien wel alleen omdat we geen normale lessen hadden! Het belangrijkste wat wij meenemen van deze ochtend is dat zelfs als we uit verschillende landen komen, en ook al hebben we verschillende culturele achtergronden, zijn we nog steeds erg gelijk. Bijvoorbeeld onze interesses, hobby’s en muziek smaken zijn redelijk gelijk.