Welkom bij het Marnix College

Samen School Maken

Artikel de Edese Post ‘Pilot leerlingmentoraat op Marnix’


Het artikel uit De Edese Post over de pilot leerlingmentoraat op het Marnix is online te lezen door hier te klikken. Navigeer op de webpagina die dan volgt naar pagina 24.
Het artikel is ook in te zien/te downloaden door hier te klikken.