Welkom bij het Marnix College

Samen School Maken

Junior Speaking Contest


TTO Junior Speaking Contest
De JSC (Junior Speaking Contest), de spreekwedstrijd waar tweede en derde jaars van alle tweetalig scholen meedoen om de titel van beste spreker van Nederland te winnen. Elk jaar weer is er een nieuw thema, waaraan alle speeches gelinkt moeten worden. Dit jaar was het thema: ‘What broadens your horizon?’
Onze schoolrondes waren op maandag 16 januari. De microfoon was aangesloten en ‘de zenuwen hingen in de lucht’, terwijl onze 15 sprekers zich voorbereidden om voor een jury, bestaande uit twee leerlingen uit de vijfde klas en twee leraren, onze eigen leraren, en meer dan 70 leerlingen te spreken! De winnaars, Akash Hasan (tweede klas) en Claudia Bron (derde klas) (ikzelf), zullen naar de regionale rondes gaan, waar ze tegen alle winnaars van deze regio zullen moeten strijden, en waarvan er maar een naar de nationale finale mag! De organisatie was erg goed gedaan dit jaar en we zijn Nuffic erg dankbaar voor het initiatief nemen. Nuffic organiseert niet alleen de JSC, maar ook andere activiteiten waaraan alle tweetalige scholen aan mee kunnen doen.
En nu, ben ik zenuwachtig voor de volgende ronde? Heel erg. Maar ik persoonlijk heb een hele hoop mensen die me er doorheen zullen helpen. En naast alles, nervositeit helpt met energie, wat bevorderlijk is voor een perfect enthousiaste presentatie!
Alle sprekers hebben het dit jaar weer fantastisch gedaan en we zijn er zeker van dat ze allemaal kans hadden kunnen maken. Helaas kan er uiteraard maar een iemand van elk jaar door.
De school is erg trots op alle presentaties van dit jaar en niet zonder reden ook!
De regionale rondes zullen plaatsvinden op 8 februari en daarvoor nog een hele hoop oefenen!
Wens ons geluk!

Voor foto's klik hier.

 

TTO Junior Speaking Contest
The JSC (Junior Speaking Contest), the speaking competition in which second and third years of all bilingual schools compete, to win the title of best speaker of the Netherlands. Every year there is a theme, to which all speeches must link. This year that was as followed: 'What broadens your horizon?’
Our school competition was on Monday the 16th of January. The microphone was set up and nerves were frayed, as our 15 speakers prepared themselves to speak in front of a jury, made up of two fifth year students and two teachers, our own teachers, and more than 70 students! The winners, Akash Hasan (second year) and Claudia Bron (third year) (me), will be going to the regional finals, where they will be battling against all the winners from the region, from which only one from each year can go to the national and final competition!
The event was well organized this year as well: a big thank you to Nuffic for taking the initiative. Nuffic not only organizes the JSC, it also initiates other activities in which all bilingual schools can participate.
Now, am I nervous for the next round? Very. But I have great support, which will help me get through it, and, after all, nerves boost your energy, which is a good thing if you want to give an awesome presentation!
All of the speakers did amazingly well, and we are sure that all of them could have been good regional finalists.
The school is very proud of this year’s presentations, and they have a good reason to be.
The regionals will be on February 8th, till then there will be a lot of practice.
Wish us luck!

For pictures click here.