Welkom bij het Marnix College

Samen School Maken

Leerlingen van het Marnix College kijken over hun grenzen


Het project start met een filmquiz waarin de leerlingen kennismaken met thema’s als kindslavernij en landroof. Vervolgens onderzoeken de leerlingen in groepjes de ontwikkelingsproblemen van een bepaald land. Ze gaan met elkaar in discussie over welk probleem zij het onrechtvaardigste vinden. Op dinsdag nemen de leerlingen deel aan interculturele workshops. Op woensdag verwerken ze hun bevindingen over het onrecht in een creatieve presentatie. Dat resulteert op donderdag bijvoorbeeld in een poppenkast over de schuldenproblematiek van Peru of in een rap over kinderarbeid in Burkina Faso. De leerlingen verdienen punten met de verschillende onderdelen en gaan dus een spannende strijd om de hoogste score met elkaar aan.

Op vrijdag komen de leerlingen in actie voor een betere wereld. Ze runnen in groepen van 2-5 personen een eigen bedrijfje. Hiervoor ontvangen ze een microkrediet van maximaal 10 euro per groepje. Met deze kleine lening kunnen ze de benodigdheden kopen om een product te maken en verkopen of een dienst te leveren van 8.45 tot 13.00 in Ede en plaatsen in de buurt. De winst van de bedrijfjes gaat naar een goed doel.

Cross Your Borders stelt zich ten doel scholieren van 3, 4 havo en 3, 4, 5 vwo bewust te maken van armoede en onrecht in de wereld. Belangrijk hiervoor zijn de jongeren van Cross Your Borders die hun eigen enthousiasme voor het thema overbrengen op de scholieren. Cross Your Borders daagt leerlingen uit om zelf op onderzoek te gaan, een eigen mening te vormen en deze op een overtuigende manier te communiceren. Zo ontstaat er betrokkenheid bij de problematiek.

Het project brengt vernieuwend, innovatief onderwijs. Tijdens de vier projectdagen oefenen de leerlingen vaardigheden die in het reguliere onderwijs beperkt aandacht krijgen. Voorbeelden hiervan zijn het analyseren van complexe problemen, het samenwerken in groepen, presenteren voor de klas en ondernemerschap. Cross Your Borders is een vakoverstijgend project waarin veel verschillende onderwerpen aan bod komen: van ontbossing tot corruptie en van vrouwenrechten tot internationale handel. Het Cross Your Borders-project is onderdeel van Stichting Cross Your Borders. Deze stichting is in 2004 opgezet door een groep jongeren die zich betrokken voelt bij mondiaal onrecht. Sindsdien is het initiatief sterk gegroeid en nemen jaarlijks ongeveer 10.000 scholieren van 3, 4 havo en 3, 4, 5 vwo deel aan het project. Naast het Cross Your Borders-project organiseert deze stichting diverse andere onderwijsprojecten met betrekking op mondiale problematiek en ondernemerschap. Kijk voor meer informatie op www.crossyourborders.nl.

Het is ook daadwerkelijk mogelijk om met Stichting Cross Your Borders op reis te gaan naar een ontwikkelingsland om op bezoek te gaan bij microkredietprojecten. Deze reizen worden georganiseerd onder de naam Fairaway. Meer informatie hierover is te vinden op www.fairaway.nl.

Klik hier voor foto's van 10-05-'16.

Klik hier voor foto's van 11-05-'16.